Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > Software - Hardware - Laptop > Những Vấn Đề Khác
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Những Vấn Đề Khác Những vấn đề không thuộc các lĩnh vực trên, các bạn có thể post tại đây.

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 12-03-2007, 22:28
itvietnam's Avatar
itvietnam itvietnam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 2,330
Thanks: 12
Thanked 456 Times in 218 Posts
Hướng dẫn cài đặt diễn đàn Vbulletin

Hướng dẫn cài đặt vBulletin boardBước 1: Chuẩn bị

Bước đầu tiên bạn phải chuẩn bị nền tảng cho việc cài đặt và chạy diễn đàn vBulletin

Điều kiện đầu tiên là bạn phải có một host tối thiểu phải hỗ trợ PHP, MySQL, FTP, file size max phải từ 1MB trở lên. Bạn cần phải tạo ra một CDSL MySQL trong host của bạn. (Cách tạo CSDL bạn nên tìm hiểu, tôi không trình bày tại đây)

Điều kiện thứ 2 là bạn phải có một bản vBulletin – phiên bản mới nhất tính đến thời điểm bài viết này là v3.6.5. Bạn có thể download ở dưới cuối bài viết
Chú ý: vBulletin là một script có bản quyền và được bảo vệ bản quyền chặt chẽ. Nếu bạn dùng một bản vBulletin đã được crack (hay còn gọi là fix spied hay Null) bạn vẫn có thể bị vbulletin.com lần ra và họ sẽ tiến hành gởi email yêu cầu nhà cung cấp host xoá bỏ diễn đàn của bạn cùng với host và domain. Nếu có điều kiện bạn nên dùng một bản có bản quyền đầy đủ. Giá license là 160 USD


Bước 2: Tiến hành cài đặt

Bạn đã có được một bản vBulletin thích hợp – thông thường là ở dạng file nén (RAR, ZIP…) bạn hãy tiến hành giải nén script đó ra.

Cấu trúc sau khi giải nén thường bao gồm các thư mục sau : do_not_upload, upload, vb3_readme.html và lisence_agreement.html.

Thư mục mà bạn cần phải quan tâm ở đây là thư mục upload vì mới là script chính của vBulletin.

Sau khi giải nén thành công bạn nên tìm lại Customer Number của mình nếu bạn mua hoặc bạn có thể tìm lại trong tệp authenticate.php nằm trong thư mục upload\install. Bạn mở file đó ra tìm đến dòng sau

define('CUSTOMER_NUMBER', trim(strtoupper('xxxxxxxxxxxx')));

Trong đó xxxxxxxxxxxxx chính là Customer Number của bạn.

Nếu bạn dùng bản đã fix spied - giống như những bản chúng tôi post lên trong diễn đàn thì bạn có thể bỏ qua bước tìm lại Customer Number.

Bước tiếp theo là bạn tiến hành chỉnh sửa file config.php của diễn đàn cho đúng với các thông số host của bạn.

File config.php nằm trong thư mục upload \ includes

Ban đầu file này có tên là config.php.new vì thế bạn phải đổi lại tên file này lại thành config.php
Tiếp theo tiến hành edit nội dung file config.php

File này có cấu trúc như sau:
PHP Code:
<?php 
/*================================================= =====================*\ 
|| ################################################## ################## || 
|| # vBulletin 3.0.7 - Licence Number L3207967 
|| # ---------------------------------------------------------------- # || 
|| # All PHP code in this file is ©2000-2005 Jelsoft Enterprises Ltd. # || 
|| # This file may not be redistributed in whole or significant part. # || 
|| # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # || 
|| # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # || 
|| ################################################## ################## || 
\*================================================ ======================*/ 

/*-------------------------------------------------------*\ 
| ****** NOTE REGARDING THE VARIABLES IN THIS FILE ****** | 
+---------------------------------------------------------+ 
| If you get any errors while attempting to connect to | 
| MySQL, you will need to email your webhost because we | 
| cannot tell you the correct values for the variables | 
| in this file. | 
\*-------------------------------------------------------*/ 

// ****** DATABASE SERVER NAME ****** 
// This is the hostname or IP address of the database server. 
// It is in the format HOSTORT. If no PORT is specified, 3306 is used. 
// If you are unsure of what to put here, leave it at the default value. 
$servername 'localhost'

// ****** DATABASE USERNAME & PASSWORD ****** 
// This is the username and password you use to access MySQL. 
// These must be obtained through your webhost. 
$dbusername 'root'
$dbpassword ''

// ****** DATABASE NAME ****** 
// This is the name of the database where your vBulletin will be located. 
// This must be created by your webhost. 
$dbname 'forum'

// ****** TECHNICAL EMAIL ADDRESS ****** 
// If any database errors occur, they will be emailed to the address specified here. 
// Leave this blank to not send any emails when there is a database error. 
$technicalemail 'dbmaster@example.com'

// ****** PERSISTENT CONNECTIONS ****** 
// This option allows you to turn persistent connections to MySQL on or off. 
// The difference in performance is negligible for all but the largest boards. 
// If you are unsure what this should be, leave it off. 
// 0 = Off; 1 = On 
$usepconnect 0

// ****** PATH TO ADMIN & MODERATOR CONTROL PANELS ****** 
// This setting allows you to change the name of the folders that the admin and 
// moderator control panels reside in. You may wish to do this for security purposes. 
// Please note that if you change the name of the directory here, you will still need 
// to manually change the name of the directory on the server. 
$admincpdir 'admincp'
$modcpdir 'modcp'

// ****** USERS WITH ADMIN LOG VIEWING PERMISSIONS ****** 
// The users specified here will be allowed to view the admin log in the control panel. 
// Users must be specified by *ID number* here. To obtain a user's ID number, 
// view their profile via the control panel. If this is a new installation, leave 
// the first user created will have a user ID of 1. Seperate each userid with a comma. 
$canviewadminlog '1'

// ****** USERS WITH ADMIN LOG PRUNING PERMISSIONS ****** 
// The users specified here will be allowed to remove ("prune") entries from the admin 
// log. See the above entry for more information on the format. 
$canpruneadminlog '1'

// ****** USERS WITH QUERY RUNNING PERMISSIONS ****** 
// The users specified here will be allowed to run queries from the control panel. 
// See the above entries for more information on the format. 
// Please note that the ability to run queries is quite powerful. You may wish 
// to remove all user IDs from this list for security reasons. 
$canrunqueries ''

// ****** UNDELETABLE / UNALTERABLE USERS ****** 
// The users specified here will not be deletable or alterable from the control panel by any users. 
// To specify more than one user, separate userids with commas. 
$undeletableusers ''

// ****** SUPER ADMINISTRATORS ****** 
// The users specified below will have permission to access the administrator permissions 
// page, which controls the permissions of other administrators 
$superadministrators ''

// Prefix that your vBulletin tables have in the database. 
// For example: $tableprefix = 'vb3_'; 
$tableprefix ''

// Prefix that all vBulletin cookies will have 
// For example 
$cookieprefix 'bb'

/*================================================= =====================*\ 
|| ################################################## ################## 
|| # Downloaded: 13:29, Sat Feb 19th 2005 
|| # CVS: $RCSfile: config.php.new,v $ - $Revision: 1.19 $ 
|| ################################################## ################## 
\*================================================ ======================*/ 
?>
Trong đó bạn chỉ chú ý đến các mục quan trọng sau

$servername: Đây là tên host chứa CSDL MySQL của bạn. Thông thường mục này vấn để là localhost. Còn nếu khác thì bạn phải liên hệ với nhà cung cấp host của bạn.

$servername = 'localhost';

$dbusername: Đây là tên của user được phép toàn quyền truy cập vào CSDL MySQL mà bạn đã tạo ra.

$dbusername = 'root';

ở ví dụ này user name đó là root.

$dbpassword: là mật khẩu truy cập vào CSDL MySQL của bạn.

$dbpassword = ‘’;

$dbname: là tên CSDL MySQL mà bạn đã tạo ra

$dbname = ‘forum’;

$technicalemail: địa chỉ email của người quản trị diễn đãn để vBulletin có thể thông báo bất kì lỗi nào xảy ra với CSDL.

Bên cạnh đó còn có cách mục

$usepconnect: đây là thiết lập có cho phép PHP có liên tục kết nối đến máy chủ và CSDL hay không. Tốt nhất bạn nên để là 0

$usepconnect = ‘0’;

$admincpdir và $modcpdir: Mặc định thư mục chứa các file của Admin Control Panel và Moderator Control Panel (2 thư mục admincp và modcp nằm trong thư mục upload). Nếu vì mục tiêu tăng cường bảo mật bạn có thể đổi tên thư các thư mục này theo ý bạn rồi bạn khai báo tên đó trong đây. Ví dụ chúng tôi để là

$admincpdir = 'adcp';
$modcpdir = 'modcp';


$canviewadminlog: bạn cho phép thành viên nào trong diễn đàn của bạn được phép truy cập đến log file ghi lại những việc đã làm trong admin thì bạn khai báo ở đây:

$canviewadminlog = '1';

ở đây bạn cho phép user có id là số 1 được phép truy cập

$canpruneadminlog Cho phép user nào được xoá admin log

$canrunqueries: cho phép user nào được quyền chạy các queries trong CSDL

$undeletableusers: thiết lập số user không thể bị xoá ví dụ

$undeletableusers = ‘1’;

như vậy bạn đã khai báo cho phép user có id số 1 sẽ không thể bị xoá

$superadministrators: Bạn thiết lập cho phép thành viên nào là người có quyền quản trị cao nhất trong số những administrator bạn nên thiết lập tại đây

$superadministrators = ‘1,2’;

$tableprefix: mặc định là vBulletin trong quá trình cài đặt không add thêm một kí tự nào trước tên mỗi bảng trong CSDL của bạn vì thế bạn nên để trống. Tuy nhiên để tăng tính bảo mật bạn có thể đặt prefix cho các table khai báo như sau

$tableprefix = ‘vb_’;

Khai báo thêm prefix cho table trong CSDL có thể giúp bạn dùng chung một CSDL cho rất nhiều ứng dụng khác nhau nhưng sẽ gây khó khăn cho bạn trong quá trình cài đặt các modifications.

$cookieprefix: thiết lập cho cookies của diễn đàn của bạn có tên như thế nào

Bước tiếp theo là bạn dùng một trình FTP để upload toàn bộ script vBulletin tên trên host của bạn

Tiếp theo là chạy install script cho diễn đàn

Bạn truy cập vào host của bạn theo như ví dụ sau:

trong đó http://www.example.com là domain của bạn hoặc cũng có thể là sub-domain
tiếp theo là khai báo Customer Number

bạn nhập Customer number bạn đã có như đã trình bày ở trên vào đây và click next. Nếu dùng bản đã fix spied thì bạn không phải qua bước này mà tới luôn bước tiếp theo

Màn hình welcome là bước tiếp theo

Bạn click next để qua bước tiếp theo

BB Title: Tên diễn đàn của bạn

Homepage Title: Tên trang chủ của bạn, ví dụ “Trang diễn đàn cá nhân”

BB URL: địa chỉ diễn đàn của bạn, ví dụ http://www.example.com/forum

Home URL: đại chỉ trang chủ của bạn, ví dụ http://www.example.com

Cookie Path: bạn nên để nguyên dấu gạch chéo như mặc định

Cookie Domain: bạn nên để trống

Xong bạn click next qua bước tiếp

Bạn khai báo tên, mật khẩu và địa chỉ email người quản trị

Bước cuối cùng là bạn phải xoá bỏ file install.php trong thư mục install trên host của bạn là ok.

Đây là source VBB,các bạn nào thik xài bản nào thì down bản đó nhé
VBB 3.5.4:
Code:
http://www.freewebtown.com/quangnguyen4rum/manguon/modvbb35/vBulletin.v3.5.4.PHP.NULL-DGT.zip
VBB 3.6.4
Code:
http://www.piccool.info/share/vbulletin.v3.6.4.NULLED.MST.rar
VBB 3.6.5
Code:
http://www.piccool.info/share/vBulletin.v3.6.5.NULL.MST.rar
Vbb 3.6.7

thay đổi nội dung bởi: itvietnam, 03-07-2007 lúc 19:51
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 9 người gửi lời cảm ơn itvietnam vì bài viết hữu ích này:
  #2  
Old 12-03-2007, 23:11
LDP's Avatar
LDP LDP vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Non-Stop
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 1,603
Thanks: 0
Thanked 359 Times in 84 Posts
Rất cảm ơn bài viết của itvietnam

Bài viết sẽ được move vào mục bài viết giá trị và sẽ remove link download sau 3 ngày tới. Nếu các bạn cần bản vbb Null script, các bạn có thể gởi tin nhắn đến itvietnam
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn LDP vì bài viết hữu ích này:
  #3  
Old 16-03-2007, 15:05
lenhung lenhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 218
Thanks: 4
Thanked 5 Times in 5 Posts
em ko biết cách up lên mạng và thực hiện các thao tác (đổi skin, thiết lập quyền...v.v.). Mong các huynh giúp đở ạ!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 16-03-2007, 15:29
itvietnam's Avatar
itvietnam itvietnam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 2,330
Thanks: 12
Thanked 456 Times in 218 Posts
về upload bro có thể sử dụng cuteFTP , nó hỗ trợ edit file trực tiếp trên host. đặc biệt trong quá trình hack mod bro cần edit một số file php(tùy mod) dùng nó sẽ tiện hơn 1 số host khác. hoặc bro có thể dùng qua dịch vụ FTP của dreamhost, hỗ trợ unzip
change Skin và cách sử dụng CPanel mình sẽ post sau. have fun !
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 16-03-2007, 17:14
lenhung lenhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 218
Thanks: 4
Thanked 5 Times in 5 Posts
cảm ơn itvietnam proThiệt tình tớ vào trang này http://webftp.dreamhost.com đăng kí xong chả biết làm gì nữa hết.

thay đổi nội dung bởi: lenhung, 16-03-2007 lúc 17:22
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 19-03-2007, 23:09
khuetam khuetam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Nha Trang
Bài gởi: 256
Thanks: 5
Thanked 7 Times in 7 Posts
Mình cài vBulletin 3.6.5 trên localhost và bị lỗi sau (tại step 2/13):


**********************************************
Step 2) Connect to the database

Attempting to attach to database

Error description: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client c:\inetpub\wwwroot\forum\includes\class_core.php on line 273

The database has failed to connect because you do not have permission to connect to the server. Please confirm the values entered in the 'includes/config.php' file.
**********************************************


Mình đã kiểm tra password của user root và đã nhập đúng password vào file config.php

Các bạn giúp mình khắc phục nhe.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 20-03-2007, 15:29
itvietnam's Avatar
itvietnam itvietnam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 2,330
Thanks: 12
Thanked 456 Times in 218 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi khuetam View Post
Mình cài vBulletin 3.6.5 trên localhost và bị lỗi sau (tại step 2/13):


**********************************************
Step 2) Connect to the database

Attempting to attach to database

Error description: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client c:\inetpub\wwwroot\forum\includes\class_core.php on line 273

The database has failed to connect because you do not have permission to connect to the server. Please confirm the values entered in the 'includes/config.php' file.
**********************************************


Mình đã kiểm tra password của user root và đã nhập đúng password vào file config.php

Các bạn giúp mình khắc phục nhe.
bro kiểm tra lại file config, trong file config có 4 điểm cần check lại
Trích:
$serverconnect=" ";
$dbname=" ";
$dbuser=" ";
$dbpassword=" ";
bro check lại các phần trên, usernamepass của database đã tạo là gì ? tên database đã tạo có đúng ko? serverconnect là gì ? về serverconnect thì 90% trên thế giới là localhost thôi, 10% còn lại thì theo dạng mysql.domain.com hoặc là sqlxx.domain.com. như của yahoo, powweb, dreamhost thì server của họ ko phải là localhost

@lenhung: thanks bro nhiều nhé, nhưng bài này em đã post từ mấy ngày nay rồi, nếu thấy trùng Mod có thể del dùm em để cho dễ nhìn được ko ạh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 20-03-2007, 17:43
jacklyvn jacklyvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Nơi Cư Ngụ: HCM
Tuổi: 33
Bài gởi: 63
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
òe ! thanks anh em nhé ! bài này đọc cái muốn tẩu hỏa nhập ma luôn ! mà hay thiệt !
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 20-03-2007, 18:00
khuetam khuetam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Nha Trang
Bài gởi: 256
Thanks: 5
Thanked 7 Times in 7 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi itvietnam View Post
bro kiểm tra lại file config, trong file config có 4 điểm cần check lại


bro check lại các phần trên, usernamepass của database đã tạo là gì ? tên database đã tạo có đúng ko? serverconnect là gì ? về serverconnect thì 90% trên thế giới là localhost thôi, 10% còn lại thì theo dạng mysql.domain.com hoặc là sqlxx.domain.com. như của yahoo, powweb, dreamhost thì server của họ ko phải là localhost

@lenhung: thanks bro nhiều nhé, nhưng bài này em đã post từ mấy ngày nay rồi, nếu thấy trùng Mod có thể del dùm em để cho dễ nhìn được ko ạh
Cám ơn bạn nhiều, theo hướng dẫn của LDP mình đã install được. Mình nghĩ lỗi của mình là do MySQL.

http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=1682&page=3
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 20-03-2007, 18:13
itvietnam's Avatar
itvietnam itvietnam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 2,330
Thanks: 12
Thanked 456 Times in 218 Posts
thanks nhiều, đã cập nhập thêm được kiến thức, trước giờ chỉ dùng server ảo = các software như warm, easy php, vertrigo, etc...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn itvietnam vì bài viết hữu ích này:
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đếnMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:22
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger