Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > RESOURCE > Tài Liệu Học Tập
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 24-10-2011, 00:07
hai_kt hai_kt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 38
Bài gởi: 116
Thanks: 12
Thanked 114 Times in 44 Posts
LinuxCBT - Video trainging Linux cực đỉnh

Bộ tài liệu training bằng video của Team LinuxCBT, giúp bạn làm chủ hoàn toàn hệ thống mạng Linux/Unix, từ việc cài đặt, cấu hình và triển khai các ứng dụng.


LinuxCBT Security Edition

LinuxCBT Security Edition – giúp bạn bảo mật một cách hoàn hảo trên hệ thống Linux/Unix


128 hours | 2.25 GB

Nội dung:

1. Security Basics (fundamentals)
2. Proxy Security feat. Squid
3. Firewall Security feat. IPTables
4. SELinux Security MAC based Security Controls
5. Network Intrusion Detection System (NIDS) Security feat. Snort NIDS
6. Packet | Capture | Analysis Security feat. Ethereal|WireShark
7. Pluggable Authentication Modules (PAM) Security
8. Open Secure Shell version 2 (OpenSSHv2) Security
9. OpenPGP with Gnu Privacy Guard (GPG) Security
10. Secure File Transfer Protocol (SFTP) Security
11. Berkeley Packet Filters (BPF) Security


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-security-edition/


LinuxCBT IPv6 Edition

LinuxCBT IPv6 Edition đề cập đến tất cả những gì liên quan đến Internet Protocol Version 6 (IPv6)


17 hours/30 Videos on 1-DVD | 922.11MB

Nội dung:


Network - Visio Drawing - Topology Overview
Open Systems Interconnect (OSI) & TCP/IP|DOD Networking Models
IPv4 Features & Limitations
IPv6 Features
Hexadecimal Conversions
IPv6 Addressing - Colon Hexadecimal Notation
IPv6 Header
ICMPv6 - Header & Applications
Dual Protocol (IPv4 & IPv6) Stacks
Common IPv6 Prefixes/Subnets
Link Local Prefixes and Addresses
Intra Site Automatic Tunneling Protocol (ISATAP) Implementation
IPv6 Intranet Routing Using 6-to-4 Globally-Unique Prefixes
IPv6 over IPv4 - 6-to-4 Intranet/Internet Tunneling
DNS Configuration with IPv6
Static IPv6 Address Configuration
Apache HTTPD & IIS IPv6 Configuration
Secure Shell Version 2 (SSHv2) IPv6 Implementation
Very Secure FTPD (VSFTPD) IPv6 Implemenation
Network Mapper (NMap) IPv6 Implementation
TCPDump Packet Capture Tool - IPv6 Implemenation
Ethereal Packet Capture/Analysis Tool - IPv6 Implemenation
IP6Tables - Linux Firewall for IPv6
Cisco Access Control Lists for IPv6


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-ipv6-edition/


LinuxCBT OpenSSHv2 Edition

LinuxCBT OpenSSHv2 Edition tập trung vào Open Secure Shell Version 2 (OpenSSHv2) trên hệ thống Linux | Unix

16 hours | 1,76 GB

Nội dung:

Introduction - Topology - Features
Identify Key OpenSSHv2 Components
OpenSSHv2 Client - /ssh/
Secure Copy Program (SCP) - /scp/
Secure File Transfer Program (SFTP) - /sftp/
SSH Key Scan Utility - /ssh-keyscan/
SSH Key Generation Utility - /ssh-keygen/
Public Key Infrastructure (PKI) - Password-less Logins
System-wide OpenSSHv2 Configuration Directives
Port Forwarding - Pseudo-VPN Support - /Local|Remote|Gateway/
Windows Integration - /PuTTY|WinSCP/
Syslog | Syslog-NG Configuration
Host-based Authentication
OpenSSHv2 Source Installation
Secure OpenSSHv2 Implementation

Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-opensshv2-edition/LinuxCBT Classic Edition

Giúp bạn triển khai hệ thống desktop và server trên nền tảng RedHat


75 hours | 2.70GB

Nội dung:

Implement Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) services
Discuss Xinetd super server concepts and applications
Implement Very Secure VSFTPD File Transfer Protocol (FTP) services
Discuss Linux & Windows Integration via Samba
Discuss the Network File System (NFS) concepts and Linux support
Discuss the CRON scheduling system concepts and application
Implement the Berkeley Internet Daemon (BIND) Domain Name Server (DNS)
Implement Network Monitoring & Graphing tools using SNMP, etc.
Implement Network Time Protocol (NTP) & Time Synchronization services for local subnets


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-classic-edition/Linux CBT PAM Edition

Triển khai hệ thống bảo mật trên Linux


9 hours | 266.03MB

Nội dung:

- Introduction - Topology - Features
- PAM Rules Files & Syntax
- Common PAMs - Identify & Discuss Commonly Implemented PAMs
- Account Policies with PAM
- PAM Tally
- PAM Password Quality Check
- PAM Time - Time-based Access Control
- PAM Nologin
- PAM Limits - System Resource Limits Controlled by PAM
- PAM Authentication with Apache


Download:

http://download.so1vn.vn/linux-cbt-pam-edition/LinuxCBT Deb5x Edition

Giúp bạn triển khai hệ thống desktop và server trên nền tảng Debian


45 hours | 2.83GB

Nội dung:

# Introduction to & Installation of Debian GNU/Linux
# Debian GNU/Linux Fundamentals
# Core Network Services
# Application Services – Linux|Apache|MySQL|PHP (LAMP)
# Security Implementation Techniques


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-deb5x-edition/
Linux CBT OpenLDAP Edition

Tập trung sâu về OpenLDAP trong Linux/Unix


15 hours | 1.1GB

Nội dung:

* Introduction - Features
* LDAP Concepts
* Master Server Configuration
* Define Directory Information Tree (DIT)
* Configure Replication
* LDAP on Solaris Configuration
* LDAP Add
* LDAP Delete
* LDAP Modify
* LDAP Search
* Logging
* LDIF
* LDAP Schemas
* Migrate to LDAP Authentication
* Syncrepl Replication
* LDAP Security


Download:

http://download.so1vn.vn/linux-cbt-openldap-edition/


LinuxCBT Samba Edition

Đề cập vấn đề share file trên Linux, giữa Linux và Windows

13 hours/50 Videos on 1-DVD | 708.22MB

Nội dung:

* Introduction to Samba & Clients
* Samba File System (SMBFS) Integration
* Workgroup & Windows Internet Naming System (WINS) Integration
* Samba Share-Level File & Print Security Implementation
* Samba Web Administration Tool (SWAT)
* Samba User-Level Security Mode
* Samba - Active Directory (AD) - BIND Integration
* Samba - Winbindd
* Samba - Linux File System & Share/Service Permissions
* Samba – Miscellaneous


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-samba-edition/


LinuxCBT Enterprise Linux 5 Edition

Tất cả về RedHat Enterprise 5

45 hours | 3.27GB

Installations - Shell Basics - Permissions - File Systems - Package Management

Nội dung:

* Installations - Local Media - Network - LVM- RAID5 - VMWare - Kickstart
* Common BASH Shell commands - Command Line Interface (CLI)
* Permissions - Symlinks - Quotas - File System Management
* Kickstart-based RAID Installation
* RPM | YUM Package Management Tools - Concepts & Usage
* CRON - System Scheduler
* Explore System Logging via SYSLOG and Logrotate
* Common Network Utilities
* Network Interface Configuration
* Implement Network Time Protocol (NTP) Client/Server
* Trivial File Transfer Protocol Daemon (TFTPD)
* Very Secure File Transfer Protocol Daemon (VSFTPD)
* TelnetD
* Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
* Domain Name System (DNS)
* Network File System (NFS) Implementation
* Samba Implementation

Apache - MySQL® - PHP (LAMP)

* Apache Web Server Implementation
* MySQL® Relational Database Management System
* Postfix Message Transfer Agent (MTA)
* Internet Messaging Access Protocol (IMAP) - Dovecot
* Squirrel-mail Web-based Mail Interface Implementation
* Squid Proxy Server
* SELinux Intro
* GNU Privacy Guard (GPG) Implementation
* Secure Shell Daemon - Secure Communications Implementation
* IPTABLES (Netfilter Linux Kernel-based Firewall)
* NMAP - Port Scanner and Vulnerability Assessment Tool
* Nessus Vulnerability Scanner
* Snort® 2.x Network Intrusion Detection System (NIDS)
* RH5.4 Updates


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-enterprise-linux-5-edition/


LinuxCBT Postfix Edition


16 hours | 531.92MB

Nội dung:

Postfix - Installation
Postfix - Local Mail & Queueing
Postfix - Aliases
Postfix - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Postfix - Rewriting Features - Canonical Maps - BCC Maps
Postfix - Relay Control
Postfix - Smart Host & Null Client configuration
Postfix - Virtual Domains
Postfix - Mailbox Formats
Postfix - Network-based Mail Retrieval
Postfix - Web-based Mail Retrieval
Postfix - Malware Framework
Postfix - Log Analysis
Postfix - Transport Layer Security (TLS)
Postfix - SMTP AUTH – Dovecot


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-postfix-edition/
LinuxCBT Mail Edition


12 hours | 663.81MB


Nội dung:

qmail - Installation
qmail - Local Mail
qmail - Mail Storage Formats
qmail - Aliases
qmail - Remote Mail
qmail - Relay Control
qmail - Network-based Mail Retrieval
qmail - Web-based Mail Retrieval
qmail - Virtual Domains
qmail - Malware Framework - OpenProtect, Bad Senders, TLS


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-mail-edition/LinuxCBT Sendmail Edition


14 hours | 494.16MB


Nội dung:

Sendmail - Mail Submission Program (MSP) mode
Sendmail - Mail Transfer Agent (MTA) mode
Sendmail - Local Mail
Sendmail - Logs
Sendmail - Aliases
Sendmail - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Mail
Sendmail - Mail Exchange (MX) based messaging
Sendmail - m4 Configuration Technique
Sendmail - Masquerading
Sendmail - Relay Control
Sendmail - Smart Host Configuration
Sendmail - Null Client Configuration
Sendmail - Virtual Domains
Sendmail - Malware Framework
Sendmail - Transport Layer Security (TLS) Configuration


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-sendmail-edition/
LinuxCBT Packet | Capture | Analysis Edition


10 hours | 672.07MB

Nội dung:

Introduction - Topology - Features
Ethereal® Graphical User Interface (GUI)
TCPDump | WinDump - Packet Capturing for /Linux|Unix|Windows/
Snort® NIDS Packet Capturing & Logging
Sun Snoop Packet Capturing & Logging
Layer-2 & Internet Control Messaging Protocol (ICMP) Captures
User Datagram Protocol (UDP) Captures & Analyses
Transmission Control Protocol (TCP) Captures & Analyses
Ethereal Display Filters - Post Processing Filters
Ethereal Statistics
Text-based Captures with Tethereal
Intranet-based Captures & Analysis
Internet-based Captures & Analysis
Wireless-based Captures & Analysis
Windows-based Captures & Analysis on Windows
WireShark® on MacOSX®


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-packet-capture-analysis-edition/


LinuxCBT feat. OpenPGP Edition


11 hours | 689.50MB

Nội dung:

Introduction - Topology - Features
Explore GPG Configuration
Generate | Import | Export OpenPGP Usage Keys
Digital Signatures
Encryption | Decryption | Sign & Encrypt Content
OpenPGP Key Management | Web of Trust | Internet Key Distribution
Perl Scripting with GPG
OpenPGP (GPG | PGP Desktop) on Win32


Download:

http://download.so1vn.vn/linuxcbt-feat--openpgp-edition/Nhớ thanks mình 1 phát nhé các bạn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 9 người gửi lời cảm ơn hai_kt vì bài viết hữu ích này:
  #2  
Old 03-10-2016, 14:04
thiensonnt thiensonnt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Tuổi: 33
Bài gởi: 13
Thanks: 9
Thanked 0 Times in 0 Posts
Link tèo rồi chủ thớt ơi!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 19-10-2016, 16:21
Cati Thì San Cati Thì San vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Oct 2016
Nơi Cư Ngụ: TP. Hồ Chí Minh
Tuổi: 25
Bài gởi: 19
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Link vào không được gì cả
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
[Info] Best Software of 2011 _ 500 Phần Mềm Full ( 6.6Gb) _Tất cả phần mềm mà bạn cần...............Hot ghost0bk Tài Liệu Học Tập 22 08-04-2012 21:31
Free Studio – Bộ phần mềm media miễn phí xuanthucithai Softwares - Tools 0 06-03-2011 16:36
ZC Video Converter 3.9.9.1754 monsterv Softwares - Tools 0 05-06-2010 23:16Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 20:13
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger