Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > RESOURCE > Tài Liệu Học Tập
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 04-12-2012, 16:12
Loay_hoay Loay_hoay vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 1 Post
Tài liệu học để chuẩn bị thi MCSA 2012

Tôi muốn chia sẻ với các bạn một tài liệu khá hay, giúp chúng ta củng cố kiến thức và ôn tập đề thi lấy MCSA 2012. Đây là course “Course 20417A: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012”. Những bạn nào đã có MCITP thì có thể thi tiếp môn 417 dựa trên nội dung của course này và lấy MCSA 2012. Đây là course thật sự dài và khó.

Ưu điểm của tài liệu này là dễ hiểu, trực quan và step-by-step (MOC mà….) vì vậy cũng dễ đọc và thực hành. Chúc các bạn thành công.

(password, nếu có: sonniit.blogger.com).

==================
Course Outline

Module 1: Installing and Configuring Servers Based on Windows Server 2012This module covers the installation and initial configuration and management of Windows Server 2012. It also explains how to configure remote management in Windows Server 2012.Lessons
• Installing Windows Server 2012
• Configuring Windows Server 2012
• Configuring Remote Management for Windows Server 2012 Servers
Lab : Installing and Configuring Servers Based on Windows Server 2012
• Install Windows Server 2012 Server Core
• Configure a Computer Running a Server Core Installation of Windows Server 2012
• Configure Remote Management for Servers Running Windows Server 2012
After completing this module, students will be able to:
• Install Windows Server 2012.
• Configure Windows Server 2012.
• Configure remote management for Windows Server 2012 servers.

Module 2: Monitoring and Maintaining Windows Server 2012
This module covers monitoring and maintenance tasks when managing Windows Server 2012. It also explains the options for backup in Windows Server 2012 including Windows Server Backup and Microsoft Online Backup. It also describes server and data recovery options.
Lessons
• Monitoring Windows Server 2012
• Implementing Windows Server Backup
• Implementing Server and Data Recovery
Lab : Monitoring and Maintaining Windows Server 2012
• Configuring Centralized Monitoring for Windows Server 2012 Servers
• Backing Up Windows Server 2012
• Restoring Files by Using Windows Server Backup
• Implementing Microsoft Online Backup and Restore
After completing this module, students will be able to:
• Monitor Windows Server 2012.
• Implement Windows Server Backup.
• Restore data and servers by using Windows Server Backup.

Module 3: Managing Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell 3.0This module explains the features and functionality of Windows PowerShell 3.0. It also describes managing Windows Server 2012 servers and AD DS with Windows PowerShell.Lessons
• Overview of Windows PowerShell 3.0
• Using Windows PowerShell 3.0 to Manage AD DS
• Managing Servers by Using Windows PowerShell 3.0
Lab : Managing Servers Running Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell 3.0
• Introduction to Windows PowerShell 3.0
• Managing AD DS by Using Windows PowerShell 3.0
• Managing Servers by Using Windows PowerShell 3.0
After completing this module, students will be able to:
• Describe the Windows PowerShell command-line interface.
• Use Windows PowerShell to manage Active Directory Domain Service (AD DS).
• Manage servers by using Windows PowerShell.

Module 4: Managing Storage for Windows Server 2012
This modules describes new storage features in Windows Server 2012 such as data deduplication, thin provisioning and trim storage, File Server Resource Manager, and Resilient File System (ReFS). The module also describes iSCSI and storage spaces as well as how to implement BranchCache.
Lessons
• New Features in Windows Server 2012 Storage
• Configuring iSCSI Storage
• Configuring Storage Spaces in Windows Server 2012
• Configuring BranchCache in Windows Server 2012
Lab : Managing Storage for Servers Based on Windows Server 2012
• Configuring iSCSI Storage
• Configuring a Redundant Storage Space
Lab : Implementing BranchCache
• Performing Initial Configuration Tasks for BranchCache
• Configuring BranchCache Client Computers
• Configuring BranchCache on the Branch Server
After completing this module, students will be able to:
• Describe the new features in Windows Server 2012 storage.
• Configure iSCSI storage.
• Configure storage spaces.
• Configure BranchCache.

Module 5: Implementing Network Services
This module describes the new features in DNS and DHCP in Windows Server 2012. It also explains how to implement IP Address Management(IPAM) and Network Access Protection (NAP) with VPN, IPsec, DHCP, and 802.1x.
Lessons
• Implementing DNS and DHCP Enhancements
• Implementing IP Address Management
• NAP Overview
• Implementing NAP
Lab : Implementing Network Services
• Configuring New Features in DNS and DHCP
• Configuring IP Address Management
• Configuring NAP
• Verifying the NAP Deployment
After completing this module, students will be able to:
• Implement DHCP and DNS enhancements.
• Implement IP address management.
• Describe NAP.
• Implement NAP.

Module 6: Implementing DirectAccessThis module describes the new features and functionality with DirectAccess in Windows Server 2012. It also explains how to implement and configure various components of DirectAccess such as AD DS and DNS. It also discusses the Name Resolution Policy table (NRPT) and the client-side requirements for Windows 7 and Windows 8.Lessons
• Overview of DirectAccess
• Installing and Configuring DirectAccess Components
Lab : Implementing DirectAccess
• Configuring the DirectAccess Infrastructure
• Configuring the DirectAccess Clients
• Verifying the DirectAccess Configuration
After completing this module, students will be able to:
• Describe the DirectAccess functionality in Windows Server 2012 and Windows 8.
• Install and configure DirectAccess in Windows Server 2012 and Windows 8.

Module 7: Implementing Failover ClusteringThis module describes new features and functionality in Failover Clustering in Windows Server 2012. It also explains how to implement Failover Clustering and how to configure specific server roles in a cluster, such as a File Server. It also explains new maintenance features such as Cluster Aware Updating (CAU).Lessons
• Overview of Failover Clustering
• Implementing a Failover Cluster
• Configuring Highly-Available Applications and Services on a Failover Cluster
• Maintaining a Failover Cluster
• Implementing a Multi-Site Failover Cluster
Lab : Implementing Failover Clustering
• Configuring a Failover Cluster
• Deploying and Configuring a Highly-Available File Server
• Validating the Deployment of the Highly-Available File Server
• Configuring Cluster-Aware Updating on the Failover Cluster
After completing this module, students will be able to:
• Describe Failover Clustering.
• Implement a failover cluster.
• Configure highly-available applications and services.
• Maintain a failover cluster.
• Implement a multi-site failover cluster.

Module 8: Implementing Hyper-V
This module explains how to configure Hyper-V and Hyper-V storage options in Windows Server 2012. It also describes networking features and various feature options and requirements in Hyper-V 3.0 as well as how to configure virtual machines.
Lessons
• Configuring Hyper-V Servers
• Configuring Hyper-V Storage
• Configuring Hyper-V Networking
• Configuring Hyper-V Virtual Machines
Lab : Implementing Server Virtualization with Hyper-V
• Installing the Hyper-V Server Role
• Configuring Virtual Networking
• Creating and Configuring a Virtual Machine
After completing this module, students will be able to:
• Configure Hyper-V servers.
• Configure Hyper-V storage.
• Configure Hyper-V networking.
• Configure Hyper-V virtual machines.

Module 9: Implementing Failover Clustering with Hyper-VThis module explains how to make virtual machines highly available and how to implement virtual machines in a failover cluster deployed on the host. It also explains the movement of virtual machines on virtual machine storage. It also provides a high level overview of System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012.Lessons
• Overview of the Integration of Hyper-V with Failover Clustering
• Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
• Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
• Managing Hyper-V Virtual Environments by Using System Center Virtual Machine Manager
Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V
• Configuring Hyper-V Replicas
• Configuring a Failover Cluster for Hyper-V
• Configuring a Highly-Available Virtual Machine
After completing this module, students will be able to:
• Describe how Hyper-V integrates with failover clustering.
• Implement Hyper-V virtual machines on failover clusters.
• Implement Hyper-V virtual machine movement.
• Manage a Hyper-V virtual environment by using VMM.

Module 10: Implementing Dynamic Access Control
This module explains how to implement Dynamic Access Control (DAC) in Windows Server 2012. It also describes core DAC concepts such as claims, Central Access Rules, and policies and their implementation.
Lessons
• Overview of Dynamic Access Control
• Planning for a Dynamic Access Control Implementation
• Implementing and Configuring Dynamic Access Control
Lab : Implementing Dynamic Access Control
• Planning the Dynamic Access Control Implementation and Preparing AD DS for Dynamic Access Control
• Configuring User and Device Claims
• Configuring Resource Properties and File Classifications
• Configuring Central Access Rules and Policies
• Validating and Remediating Access Control
After completing this module, students will be able to:
• Describe Dynamic Access Control and its components.
• Plan for Dynamic Access Control implementation.
• Configure Dynamic Access Control.

Module 11: Implementing Active Directory Domain ServicesThis module explains the advanced implementation of Active Directory domain controllers in Windows Server 2012 such as server core deployments, read-only domain controllers (RODCs), and cloning. It also explains domain controller configuration, managed service accounts, Group Policy implementation, and maintenance tasks for AD DS.Lessons
• Deploying AD DS Domain Controllers
• Configuring AD DS Domain Controllers
• Implementing Service Accounts
• Implementing Group Policy in AD DS
• Maintaining AD DS
Lab : Implementing AD DS
• Deploying a Read-Only Domain Controller
• Troubleshooting Group Policy
• Implementing Service Accounts in AD DS
• Maintaining AD DS
After completing this module, students will be able to:
• Deploy domain controllers.
• Configure domain controllers.
• Implement service accounts.
• Implement Group Policy.
• Maintain AD DS.

Module 12: Implementing Active Directory Federation ServicesThis module explains Active Directory Federation Services (AD FS) and how it can be used to address various organizational and business identity federation services and scenarios. It also describes configuration of prerequisites and the deployment of the AD FS services. It also explain implementing AD FS to enable internal single sign on (SSO) in an organization and implementing AD FS to enable SSO between federated partners.Lessons
• Overview of Active Directory Federation Services
• Deploying Active Directory Federation Services
• Implementing AD FS for a Single Organization
• Deploying AD FS in a Business to Business Federation Scenario
Lab : Implementing AD FS
• Configuring AD FS Prerequisites
• Installing and Configuring AD FS
• Configuring AD FS for a Single Organization
• Configuring AD FS for Federated Business Partners
After completing this module, students will be able to:
• Describe the identity-federation business scenarios, and how you can use AD FS to address the scenarios.
• Configure the AD FS prerequisites, and deploy the AD FS services.
• Implement AD FS to enable SSO in a single organization.
• Implement AD FS to enable SSO between federated partners.


Download:

http://www.ziddu.com/download/210349...nepkg.rar.html
http://www.ziddu.com/download/210349...Point.rar.html
http://www.ziddu.com/download/210349...orLog.zip.html
http://www.ziddu.com/download/210349...part1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/210349...part2.rar.html
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 4 người gửi lời cảm ơn Loay_hoay vì bài viết hữu ích này:
  #2  
Old 05-12-2012, 09:50
hieunguyen_cd hieunguyen_cd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 15
Thanks: 11
Thanked 1 Time in 1 Post
goi link khac di ban oi link nay down khong duoc.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 05-12-2012, 18:29
Loay_hoay Loay_hoay vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 1 Post
Trích:
Nguyên văn bởi hieunguyen_cd View Post
goi link khac di ban oi link nay down khong duoc.
Ziddu mà sao ko down được vậy bạn? Mình vẫn load dữ liệu lên đấy rồi download về khi cần mà?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 26-12-2012, 20:16
oiziz oiziz vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Tuổi: 31
Bài gởi: 220
Thanks: 49
Thanked 26 Times in 21 Posts
Bạn có tài liệu về 410,411,412 share mình với. Tks
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 02-01-2013, 08:59
stylecrew stylecrew vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 80
Thanks: 2
Thanked 2 Times in 2 Posts
cái zidu này ơn bằng idm báo lỗi bạn ơi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 11-01-2013, 17:23
ghost0bk ghost0bk vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Nơi Cư Ngụ: KeyPhanMem.info và Sài Gòn
Bài gởi: 806
Thanks: 129
Thanked 636 Times in 261 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi hieunguyen_cd View Post
goi link khac di ban oi link nay down khong duoc.
1 Link ở đây nè bạn
http://-----------------/2013/01/tai-l...ur-skills.html
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn ghost0bk vì bài viết hữu ích này:
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Giới thiệu giao thức TCP vuivemai KHO LAB NHẤT NGHỆ 8 28-11-2010 18:39
Ngày thi cuối cùng của 12 năm học phổ thông lovelychip1590 Những Vấn Đề Khác 0 04-06-2010 19:54Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:48
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger