Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > MICROSOFT AREA > Mail Server
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Mail Server Các vấn đề liên quan đến các Mail Server : Exchange , Mdeamon , Lotus ...
Người Quản Trị : Trần Trọng Tuấn

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 28-02-2020, 11:17
garublue garublue vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Tuổi: 29
Bài gởi: 4
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
354 Enter mail,... Connection timed out!

Chào ban quản trị và mọi người,
bên mình đang dùng Mdaemon 11, có tình trạng email từ domain TQ gửi sang như sau :
- Bên TQ gửi email cho bên mình lúc 4h chiều thì mãi đến tầm 1,2 giờ sáng thì inbox của người dùng mới nhận được. Kiểm tra log thì thấy báo SMTP (in) rồi 354 Enter mail,... Connection timed out! như đoạn log sau :

Code:
Fri 2020-02-28 09:45:27: Session 8523; child 1; thread 0
Fri 2020-02-28 09:45:27: Accepting SMTP connection from [220.181.97.136:40963] to [a.b.c.d:25]
Fri 2020-02-28 09:45:27: --> 220 mail.mecom.com.vn ESMTP MDaemon 11.0.0; Fri, 28 Feb 2020 09:45:27 +0700
Fri 2020-02-28 09:45:29: <-- EHLO m97136.mail.qiye.163.com
Fri 2020-02-28 09:45:29: --> 250-mail.mecom.com.vn Hello m97136.mail.qiye.163.com, pleased to meet you
Fri 2020-02-28 09:45:29: --> 250-ETRN
Fri 2020-02-28 09:45:29: --> 250-AUTH=LOGIN
Fri 2020-02-28 09:45:29: --> 250-AUTH LOGIN CRAM-MD5
Fri 2020-02-28 09:45:29: --> 250-8BITMIME
Fri 2020-02-28 09:45:29: --> 250 SIZE
Fri 2020-02-28 09:45:29: <-- MAIL FROM:<sales1@xinuo.com>
Fri 2020-02-28 09:45:29: Performing PTR lookup (136.97.181.220.IN-ADDR.ARPA)
Fri 2020-02-28 09:45:29: * D=136.97.181.220.IN-ADDR.ARPA TTL=(202) PTR=[m97136.mail.qiye.163.com]
Fri 2020-02-28 09:45:29: * Gathering A records...
Fri 2020-02-28 09:45:29: * D=m97136.mail.qiye.163.com TTL=(29) A=[220.181.97.136]
Fri 2020-02-28 09:45:29: ---- End PTR results
Fri 2020-02-28 09:45:29: Performing IP lookup (m97136.mail.qiye.163.com)
Fri 2020-02-28 09:45:29: * D=m97136.mail.qiye.163.com TTL=(29) A=[220.181.97.136]
Fri 2020-02-28 09:45:29: ---- End IP lookup results
Fri 2020-02-28 09:45:29: Performing IP lookup (xinuo.com)
Fri 2020-02-28 09:45:30: * D=xinuo.com TTL=(29) A=[218.107.192.38]
Fri 2020-02-28 09:45:30: * P=005 S=000 D=xinuo.com TTL=(59) MX=[qiye163mx01.mxmail.netease.com]
Fri 2020-02-28 09:45:30: * P=010 S=001 D=xinuo.com TTL=(59) MX=[qiye163mx02.mxmail.netease.com]
Fri 2020-02-28 09:45:31: * D=xinuo.com TTL=(29) A=[218.107.192.38]
Fri 2020-02-28 09:45:31: * D=xinuo.com TTL=(29) A=[218.107.192.38]
Fri 2020-02-28 09:45:31: ---- End IP lookup results
Fri 2020-02-28 09:45:31: Performing SPF lookup (xinuo.com / 220.181.97.136)
Fri 2020-02-28 09:45:31: * Policy: v=spf1 include:spf.163.com -all
Fri 2020-02-28 09:45:31: * Evaluating include:spf.163.com: performing lookup
Fri 2020-02-28 09:45:31: *  Policy: v=spf1 include:a.spf.163.com include:b.spf.163.com include:c.spf.163.com include:d.spf.163.com include:e.spf.163.com -all
Fri 2020-02-28 09:45:31: *  Evaluating include:a.spf.163.com: performing lookup
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Policy: v=spf1 ip4:220.181.12.0/22 ip4:220.181.31.0/24 ip4:123.125.50.0/24 ip4:220.181.72.0/24 ip4:123.58.178.0/24 ip4:123.58.177.0/24 ip4:113.108.225.0/24 ip4:218.107.63.0/24 ip4:123.58.189.128/25 ip4:123.126.96.0/24 ip4:123.126.97.0/24 -all
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:220.181.12.0/22: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:220.181.31.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:123.125.50.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:220.181.72.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:123.58.178.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:123.58.177.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:113.108.225.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:218.107.63.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:123.58.189.128/25: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:123.126.96.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:123.126.97.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating -all: match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *  Evaluating include:a.spf.163.com: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *  Evaluating include:b.spf.163.com: performing lookup
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Policy: v=spf1 ip4:52.31.100.154 ip4:52.19.67.100 ip4:176.34.21.58 ip4:121.195.178.48/28 ip4:223.252.213.0/24 ip4:113.108.226.64/26 ip4:58.248.244.64/26 -all
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:52.31.100.154: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:52.19.67.100: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:176.34.21.58: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:121.195.178.48/28: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:223.252.213.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:113.108.226.64/26: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:58.248.244.64/26: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating -all: match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *  Evaluating include:b.spf.163.com: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *  Evaluating include:c.spf.163.com: performing lookup
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Policy: v=spf1 ip4:223.252.206.0/24 ip4:43.230.90.0/27 ip4:14.29.82.0/25 ip4:122.13.158.0/25 ip4:35.154.184.19 ip4:35.158.20.192 ip4:52.198.69.159 ip4:52.221.130.187 ip4:52.56.66.10 ip4:54.219.167.112 ip4:103.129.252.0/26 -all
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:223.252.206.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:43.230.90.0/27: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:14.29.82.0/25: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:122.13.158.0/25: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:35.154.184.19: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:35.158.20.192: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:52.198.69.159: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:52.221.130.187: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:52.56.66.10: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:54.219.167.112: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:103.129.252.0/26: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating -all: match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *  Evaluating include:c.spf.163.com: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *  Evaluating include:d.spf.163.com: performing lookup
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Policy: v=spf1 ip4:123.126.65.0/24 ip4:106.2.88.0/24 ip4:220.181.97.0/24 ip4:180.150.142.123 ip4:180.150.142.124 ip4:180.150.154.88 ip4:180.150.154.92 ip4:180.150.154.93 ip4:103.211.228.151 ip4:59.111.176.0/24 ip4:220.194.24.0/24 ip4:52.52.2.81 -all
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:123.126.65.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:106.2.88.0/24: no match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *   Evaluating ip4:220.181.97.0/24: match
Fri 2020-02-28 09:45:32: *  Evaluating include:d.spf.163.com: match
Fri 2020-02-28 09:45:32: * Evaluating include:spf.163.com: match
Fri 2020-02-28 09:45:32: * Result: pass
Fri 2020-02-28 09:45:32: ---- End SPF results
Fri 2020-02-28 09:45:32: --> 250 <sales1@xinuo.com>, Sender ok
Fri 2020-02-28 09:45:32: <-- RCPT TO:<pvt@abc.com.vn>
Fri 2020-02-28 09:45:32: Performing DNS-BL lookup (220.181.97.136 - connecting IP)
Fri 2020-02-28 09:45:32: * zen.spamhaus.org - passed
Fri 2020-02-28 09:45:32: * b.barracudacentral.org - passed
Fri 2020-02-28 09:45:33: * bl.spamcop.net - passed
Fri 2020-02-28 09:45:33: ---- End DNS-BL results
Fri 2020-02-28 09:45:33: --> 250 <pvt@abc.com.vn>, Recipient ok
Fri 2020-02-28 09:45:33: <-- RCPT TO:<ntt@abc.com.vn>
Fri 2020-02-28 09:45:33: --> 250 <ntt@abc.com.vn>, Recipient ok
Fri 2020-02-28 09:45:33: <-- RCPT TO:<nth@abc.com.vn>
Fri 2020-02-28 09:45:33: --> 250 <nth@abc.com.vn>, Recipient ok
Fri 2020-02-28 09:45:33: <-- RCPT TO:<cth@abc.com.vn>
Fri 2020-02-28 09:45:33: --> 250 <cth@abc.com.vn>, Recipient ok
Fri 2020-02-28 09:45:34: <-- RCPT TO:<dth@abc.com.vn>
Fri 2020-02-28 09:45:34: --> 250 <dth@abc.com.vn>, Recipient ok
Fri 2020-02-28 09:45:34: <-- DATA
Fri 2020-02-28 09:45:34: Creating temp file (SMTP): d:\progra~1\mdaemon\queues\temp\md50000071404.tmp
Fri 2020-02-28 09:45:34: --> 354 Enter mail, end with <CRLF>.<CRLF>
Fri 2020-02-28 10:04:53: Connection timed out!
Fri 2020-02-28 10:04:53: SMTP session terminated (Bytes in/out: 7914/537)
Fri 2020-02-28 10:04:53: ----------
Mong được sự chi sẽ của diễn đàn làm sao khắc phục tình trạng này.

Xin cám ơn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 29-02-2020, 15:19
caniquy caniquy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jan 2020
Tuổi: 39
Bài gởi: 26
Thanks: 107
Thanked 1 Time in 1 Post
hóng ae dô hổ trợ bạn ca này ,
cho mình hỏi thêm là mail bên đó gửi có 1 mail bị hay tất cả mail đều bị??
và nếu như cùng thời điểm bạn có thể lấy mail ví dụ Gmail,.,,( hay mail nào đó) gửi dô cho công ty của bạn coi có bị tình trạng như trên không bạn??
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn caniquy vì bài viết hữu ích này:
  #3  
Old 02-03-2020, 08:34
garublue garublue vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Tuổi: 29
Bài gởi: 4
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
bên mình chỉ bị lỗi email liên quan domain bên TQ này, các giao dịch email khác thì bình thường. Cùng lúc bên domain TQ gửi email cho bên mình thì cũng nhờ họ gửi vào 1 địa chỉ gmail thì nhận được ok . Vào thời điểm mà bên TQ gửi cho bên mình thì vẫn nhận được các email gửi từ các domain khác.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Demo Tổng quan Mail Domino 8 duyhieutt Mail Server 63 26-11-2016 20:53
[Help] Postfix mail trên VPS hoangduyvt [ LINUX ] Thảo luận chung 11 04-04-2013 14:23
[Help] Gởi mail ra ngoài yahoo gmail không được nhưng từ ngoài gởi vào mail nội bộ được ? magnifique Mail Server 2 26-02-2012 09:20
[Help] giúp mình cái MDemon này với nobita1610 Mail Server 2 28-12-2011 14:22
[Help] mail server MDeamon bi lỗi ai giúp mình với nobita1610 Mail Server 6 09-06-2011 16:59Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:34
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger