Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > MICROSOFT AREA > Active Directory
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Active Directory Lên kế hoạch, triển khai, quản lý, bảo trì Active Directory.
Người Quản Trị : Sử Trí Thức

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 01-06-2009, 16:20
Support24H Support24H vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
NHATNGHE SUPPORT TEAM
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 348
Thanks: 6
Thanked 211 Times in 36 Posts
Câu hỏi ôn tập chương trình MCSE (Cập nhật 11/06/2009)

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH MCSE 2008
1. Bạn hãy liệt kê các thành phần trong cấu trúc luận lý (Logical Structures) của Active Directory?
□ Forest
□ Domain Controller
□ Domain
□ Tree
□ Active Directory Site
□ OU

2. Bạn hãy liệt kê các thành phần trong cấu trúc vật lý (Physical Structures) của Active Directory?
□ Forest
□ Domain Controller
□ Domain
□ Tree
□ Active Directory Site
□ OU

3. Với cấu trúc Active Directory trong hình bên dưới, bạn hãy cho biết hệ thống này đang có bao nhiêu Tree?
□ 1 Tree
□ 2 Trees
□ 3 Trees
□ 4 Trees
□ 5 Trees
□ 6 Trees

4. Để cài đặt dịch vụ Active Directory, các trường hợp quyền nào sau đây là đúng?
□ Local Administrator có quyền cài đặt domain controller đầu tiên trong một forest
□ Domain Administrator có quyền cài đặt domain controller đầu tiên trong một forest
□ Local Administrator có quyền cài cài đặt additional domain controller trong một domain
□ Domain Administrator có quyền cài đặt additional domain controller trong một domain
□ Enterprise Administrator có quyền cài đặt thêm các domain mới trong một forest
□ Domain Administrator có quyền cài đặt thêm các domain mới trong một forest

5. Để enable Global Catalog trên một additional domain controller bạn phải sử dụng công cụ nào sau đây?
□ Active Directory Users and Computers
□ Active Directory Domains and Trusts
□ Active Directory Sites and Services
□ Active Directory Schema
□ Active Directory Migration Tools
□ ADSIEdit.msc
□ NTDSutil.exe

6. Trong hệ thống Windows Server 2003 Active Directory, mặc định các users thường được phép join domain tối đa 10 lần. Để cấm user thường không được phép join domain bạn phải sử dụng công cụ nào sau đây?
□ Active Directory Users and Computers
□ Active Directory Domains and Trusts
□ Active Directory Sites and Services
□ Active Directory Schema
□ Active Directory Migration Tools
□ ADSIEdit.msc
□ NTDSutil.exe

7. Để cấu hình Alternate UPN Suffix cho toàn forest, bạn phải sử dụng công cụ nào sau đây?
□ Active Directory Users and Computers
□ Active Directory Domains and Trusts
□ Active Directory Sites and Services
□ Active Directory Schema
□ Active Directory Migration Tools
□ ADSIEdit.msc
□ NTDSutil.exe

8. Trong hệ thống domain nhatnghe.com có 2 máy domain controller (server1 và server2), bạn đã backup system state của các domain controller này. Bạn phát hiện trong active directory bị mất OU tên KeToan, bạn muốn phục hồi lại OU Ketoan mà không ảnh hưởng tới các object khác trong Active Directory database nên tại Server 1 bạn thực hiện Authoritative Restore. Bạn hãy điền số thứ tự vào các bước thực hiện sau đây sao cho hợp lý?
□ Khởi động Server1 vào chế độ Directory Services Restore Mode
□ Khởi động Server1 vào chế độ Normaly
□ Thực hiện Non-Authoritative Restore
□ Mở Command line
□ Nhập lệnh: authoritative restore
□ Nhập lệnh: ntdsutil
□ Nhập lệnh: restore subtree “OU=KETOAN,DC=NHATNGHE,DC=COM”

9. Để restore một user tên “Teo”, nằm trong OU tên “Sales”, của domain tên “hcm.nhatnghe.vn”, trong khi thực hiện Authoritative Restore bạn phải sử dụng lệnh nào sau đây?
□ restore subtree “CN=TEO,OU=SALES,DC=HCM,DC=NHATNGHE,DC=VN”
□ restore subtree “CN=TEO,OU=SALES,DC=HCM,DC=NHATNGHE.VN”
□ restore database “CN=TEO,OU=SALES,DC=HCM,DC=NHATNGHE,DC=VN”
□ restore database “CN=TEO,OU=SALES,DC=HCM,DC=NHATNGHE.VN”
□ restore object “CN=TEO,OU=SALES,DC=HCM,DC=NHATNGHE,DC=VN”
□ restore object “CN=TEO,OU=SALES,DC=HCM,DC=NHATNGHE.VN”

10. Bạn hãy liệt kê các lý do cần phải xây dựng hệ thống có nhiều domains (Multiple domains)?
□ Bảo mật dữ liệu
□ Phù hợp các yêu cầu bảo mật
□ Phù hợp các yêu cầu quản lý
□ Tối ưu hóa lưu lượng đồng bộ AD database
□ Cách lý việc đồng bộ AD database
□ Giữ lại hệ thống domain cũ (Windows NT domain)
□ Cung cấp cho môi trường LAB

thay đổi nội dung bởi: Support24H, 16-06-2009 lúc 00:47
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn Support24H vì bài viết hữu ích này:
  #2  
Old 11-06-2009, 15:57
Support24H Support24H vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
NHATNGHE SUPPORT TEAM
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 348
Thanks: 6
Thanked 211 Times in 36 Posts
11. Bạn hãy liệt kê các lý do cần phải xây dựng hệ thống có nhiều forests (Multiple forests)?
□ Bảo mật dữ liệu
□ Phù hợp các yêu cầu bảo mật
□ Phù hợp các yêu cầu quản lý
□ Tối ưu hóa lưu lượng đồng bộ AD database
□ Cách lý việc đồng bộ AD database
□ Giữ lại hệ thống domain cũ (Windows NT domain)
□ Cung cấp cho môi trường LAB

12. Trong hệ thống Active Directory, mặc định các domains nằm trong cùng forests có mối quan hệ trust. Bạn hãy cho biết những loại trust nào sau đây được tạo tự động?
□ Tree-Root Trust
□ Parent-Child Trust
□ Shortcut Trust
□ Realm Trust
□ External Trust
□ Forest Trust
□ Tất cả các loại trên

13. Trong hệ thống Active Directory, mặc định các domain trong cùng một forest đã có mối quan hệ trust. Với cấu trúc Active Directory trong hình bên dưới, bạn hãy cho biết mối quan hệ trust giữa domain nhatnghe.com và abc.com là loại trust nào?□ Tree-Root Trust
□ Parent-Child Trust
□ Shortcut Trust
□ Realm Trust
□ External Trust
□ Forest Trust

14. Trong hệ thống Active Directory, mặc định các domain trong cùng một forest đã có mối quan hệ trust. Với cấu trúc Active Directory trong hình bên dưới, bạn hãy cho biết mối quan hệ trust giữa domain hcm.nhatnghe.com và sale.hcm.nhatnghe.com là loại trust nào?□ Tree-Root Trust
□ Parent-Child Trust
□ Shortcut Trust
□ Realm Trust
□ External Trust
□ Forest Trust

15. Trong hệ thống Active Directory, mặc định các domain trong cùng một forest đã có mối quan hệ trust. Với cấu trúc Active Directory trong hình bên dưới, bạn hãy cho biết mối quan hệ trust giữa domain abc.com và hcm.abc.com là loại trust nào?□ Tree-Root Trust
□ Parent-Child Trust
□ Shortcut Trust
□ Realm Trust
□ External Trust
□ Forest Trust

16. Bạn hãy liệt kê các điều kiện để cấu hình Trust Domain?
□ Forest functional level phải hoạt động ở chế độ Windows Server 2003
□ Bắt buộc phải có quyền Domain Admins trên các domains
□ Các domain phải đồng bộ thời gian
□ Các domain phải phân giải được DNS domain name lẫn nhau
□ Tất cả các điều kiện trên

17. Bạn hãy liệt kê các điều kiện để cấu hình Trust Forest?
□ Forest functional level phải hoạt động ở chế độ Windows Server 2003
□ Bắt buộc phải có quyền Enterprise Admins trên các forests
□ Các domains trong các forests phải đồng bộ thời gian
□ Các domains trong các forests phải phân giải được DNS domain name lẫn nhau
□ Tất cả các điều kiện trên

18. Trong mô hình Active Directory bên dưới, domain controller đầu tiên của các domain lần lượt là DC1, DCx, và DCa. Trong hệ thống Active Directory này, từ trước đến nay chưa có sự di chuyển operation master role. Bạn hãy cho biết domain controller nào đang giữ schema master role và domain naming master role?□ DC1
□ DCx
□ DCa
□ Cả 3 DC trên

19. Trong mô hình Active Directory bên dưới, domain controller đầu tiên của các domains lần lượt là DC1, DCx, và DCa. Trong hệ thống Active Directory này, từ trước đến nay chưa có sự di chuyển operation master role. Bạn hãy cho biết DC1 đang giữ những roles nào?□ Schema master
□ Domain naming master
□ RID master
□ PDC Emulator
□ Infrastructure master
□ Tất cả các roles trên

20. Trong mô hình Active Directory bên dưới, domain controller đầu tiên của các domain lần lượt là DC1, DCx, và DCa. Trong hệ thống Active Directory này, từ trước đến nay chưa có sự di chuyển operation master role. Bạn hãy cho biết DCx đang giữ những roles nào?□ Schema master
□ Domain naming master
□ RID master
□ PDC Emulator
□ Infrastructure master
□ Tất cả các roles trên

thay đổi nội dung bởi: Support24H, 11-06-2009 lúc 20:05
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn Support24H vì bài viết hữu ích này:
  #3  
Old 11-06-2009, 15:58
Support24H Support24H vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
NHATNGHE SUPPORT TEAM
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 348
Thanks: 6
Thanked 211 Times in 36 Posts
21. Trong mô hình Active Directory bên dưới, domain controller đầu tiên của các domains lần lượt là DC1, DCx, và DCa. Trong hệ thống Active Directory này, từ trước đến nay chưa có sự di chuyển operation master role. Bạn hãy cho biết DCa đang giữ những roles nào?□ Schema master
□ Domain naming master
□ RID master
□ PDC Emulator
□ Infrastructure master
□ Tất cả các roles trên

22. Trong mô hình Active Directory bên dưới, bạn hãy cho biết trong hệ thống này có bao nhiêu Schema master?□ Một
□ Hai
□ Ba
□ Sáu
23. Trong mô hình Active Directory bên dưới, bạn hãy cho biết trong hệ thống này có bao nhiêu RID master?□ Một
□ Hai
□ Ba
□ Sáu

24. Để quản lý (View hoặc transfer) các operation master role bạn phải sử dụng các công cụ nào sau đây?

□ Active Directory Users and Computers
□ Active Directory Domains and Trusts
□ Active Directory Sites and Services
□ Active Directory Schema
□ Active Directory Migration Tools

25. Để đổi tên domain controller trong một domain, yêu cầu domain functional level của domain đó phải hoạt động ở chế độ nào?

□ Windows 2000 Mixed
□ Windows 2000 Native
□ Windows Server 2003
□ Windows Server 2003 Interim

26. Để đổi tên của domain trong một forest, yêu cầu forest functional level của forest đó phải hoạt động ở chế độ nào?

□ Windows 2000
□ Windows Server 2003
□ Windows Server 2003 Interim

27. Để thực hiện đổi tên domain controller, các bạn phải sử dụng công cụ nào sau đây?

□ Active Directory Users and Computers
□ Active Directory Domains and Trusts
□ Active Directory Sites and Services
□ Active Directory Schema
□ NTDSUtil.exe
□ ADSIEdit.msc
□ Netdom.exe
□ Rendom.exe


28. Để thực hiện đổi tên domain, các bạn phải sử dụng công cụ nào sau đây?

□ Active Directory Users and Computers
□ Active Directory Domains and Trusts
□ Active Directory Sites and Services
□ Active Directory Schema
□ NTDSUtil.exe
□ ADSIEdit.msc
□ Netdom.exe
□ Rendom.exe


29. Các bạn hãy liệt kê các lý do cần phải chia site?

□ Tối ưu hóa cho việc chứng thực giữa các site
□ Bảo mật dữ liệu giữa các site
□ Thuận tiện quản lý việc đồng bộ active directory database giữa các site
□ Cách lý việc đồng bộ active directory database giữa các site

30. Trong Active directory database có 4 loại directory partition: schema partition, configuration partition, domain partition, application directory partition. Bạn hãy cho biết khi hai domain controller nằm trong cùng một domain đồng bộ active directory database thì đồng bộ những partition nào?

□ Schema partition
□ Configuration partition
□ Domain partition
□ Application directory partition
□ Tất cả partition trên
□ Không đồng bộ bất kỳ partition nào

31. Trong Active directory database có 4 loại directory partition: schema partition, configuration partition, domain partition, application directory partition. Bạn hãy cho biết khi hai domain controller nằm trong hai domain khác nhau nhưng cùng một forest đồng bộ active directory database thì đồng bộ những partition nào?

□ Schema partition
□ Configuration partition
□ Domain partition
□ Application directory partition
□ Tất cả partition trên
□ Không đồng bộ bất kỳ partition nào

32. Trong Active directory database có 4 loại directory partition: schema partition, configuration partition, domain partition, application directory partition. Bạn hãy cho biết khi hai domain controller nằm ở hai forest khác nhau đồng bộ active directory database thì đồng bộ những partition nào?

□ Schema partition
□ Configuration partition
□ Domain partition
□ Application directory partition
□ Tất cả partition trên
□ Không đồng bộ bất kỳ partition nào

33. đang cập nhật...

thay đổi nội dung bởi: Support24H, 11-06-2009 lúc 20:09
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 6 người gửi lời cảm ơn Support24H vì bài viết hữu ích này:
  #4  
Old 17-03-2010, 08:37
beheo2412 beheo2412 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Tuổi: 34
Bài gởi: 18
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
hix! có câu hỏi pải có phần trả lời chứ,để khi trả lời xong xem có đúng với kết quả không chứ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 04-04-2010, 14:05
nhatngheedu nhatngheedu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Tuổi: 32
Bài gởi: 43
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
không có câu trả lời cũng như không hà!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 11-06-2010, 10:48
caosao caosao vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: May 2010
Tuổi: 34
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
cho câu trả lời di addmin nhiu câu làm rùi ko bik có đúng ko
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 17-07-2010, 11:36
You_Are_Not_Alone You_Are_Not_Alone vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Tuổi: 34
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Thầy có phải thầy Hoàng ko ah thầy Support24H em nghĩ là thầy Hoàng á, nhớ thầy quá huhuhuhuhuhu
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 23-07-2010, 14:04
Se7en_Magic Se7en_Magic vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 24
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 3 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi caosao View Post
cho câu trả lời di addmin nhiu câu làm rùi ko bik có đúng ko
trong lớp thầy có trả lời, đợi mấy bữa nữa học xong tớ tổng hợp rồi post lên nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn Se7en_Magic vì bài viết hữu ích này:
  #9  
Old 18-10-2010, 14:31
ducchinh88vn ducchinh88vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Tuổi: 34
Bài gởi: 25
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Thầy ơi thầy post đáp án đi để mọi người cùng ôn tập
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 19-10-2010, 12:36
ducchinh88vn ducchinh88vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Tuổi: 34
Bài gởi: 25
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
sao ko ai post câu trả lời lên hết vậy. Bác nào bít thì post đi cho anh em học hỏi chút.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Thi lấy bằng MCSE trivo Tài Liệu Học Tập 6 18-11-2008 12:48
Nâng cấp MCSE 2000 lên MCSE 2003 ? how alicuky Những Vấn Đề Khác 0 24-03-2008 14:37
Help MCSE MasterTito Pre Exams 1 03-10-2007 17:56Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:15
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger