Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > CISCO - LINUX - CEH - VIRTUALIZATION - DRAYTEK TECHNOLOGY - WATCHGUARD > [ CISCO ] Thảo luận chung
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


[ CISCO ] Thảo luận chung Trao đổi các vấn đề chung liên quan đến môn học CCNA
Người Quản Trị :Tôn Ngọc Nghĩa

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 08-08-2012, 19:28
ducdiepnd ducdiepnd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Tuổi: 28
Bài gởi: 1
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Có ai giải dùm em bài CCNA này với! Em sắp thi rồi!

Câu hỏi 9
Hãy tham khảo để triển lãm. Show ip lệnh tuyến đường đã được ban hành từ một trong các bộ định tuyến thể hiện trong cuộc triển lãm và sản lượng sau được hiển thị:
10.0.0.0/30 được mạng cấp dưới, 4 mạng con
O 10.10.10.8 [110/128] via 10.10.10.2, 0044, Serial0 / 0
O 10.10.10.12 [110/128] via 10.10.10.6, 0044, Serial0 / 1
C 10.10.10.0 được kết nối trực tiếp, Serial0 / 0
C 10.10.10.4 được kết nối trực tiếp, Serial0 / 1
C 192.168.1.0/24 kết nối trực tiếp, FastEthernet0 / 0
O 192.168.2.0/24 [110/138] via 10.10.10.6, 0044, Serial0 / 1 [110/138] vào qua 10.10.10.2,0044, Serial0
Bộ định tuyến sản xuất sản lượng này?

A. R1
B. R2
C. R3
D. R4
CÂU HỎI 11
Tuyên bố là chính xác về các mạng tương thể hiện trong biểu đồ?A. Đổi 2 là cây cầu gốc.
B. Spanning Tree là không chạy.
C. chủ nhà D và Server 1 là trong cùng một mạng.
D. Không có va chạm có thể xảy ra trong giao thông giữa Host B và Host C.
E. Nếu Fa0 / 0 trên Router 1, Host A không thể truy cập vào Server 1.
F. Nếu Fa0 / 1 trên Switch 3, Host C không thể truy cập Server 2.

CÂU HỎI 12
Hãy tham khảo để triển lãm. Tất cả các cổng chuyển đổi được gán cho các VLAN chính xác, nhưng không ai trong số các máy chủ kết nối với SwitchA có thể giao tiếp với các máy trong cùng một VLAN kết nối với SwitchB. Căn cứ vào sản lượng hiển thị, vấn đề rất có thể là những gì?

A. Các liên kết truy cập cần được cấu hình nhiều VLAN.
B. Sự liên kết giữa các thiết bị chuyển mạch được cấu hình trong VLAN sai.
C. Liên kết giữa các thiết bị chuyển mạch cần phải được cấu hình như thân cây.
D. VTP không được cấu hình để thực hiện VLAN thông tin giữa các thiết bị chuyển mạch.
E. Đổi địa chỉ IP phải được cấu hình để giao thông được chuyển tiếp giữa các thiết bị chuyển mạch.

CÂU HỎI 13
Một danh sách truy cập được viết với bốn báo cáo thể hiện trong hình ảnh. Danh sách truy cập duy nhất tuyên bố sẽ kết hợp tất cả bốn báo cáo trong một tuyên bố duy nhất mà sẽ có chính xác tác dụng tương tự?

A. truy cập danh sách 10 giấy phép 172.29.16.0 0.0.0.255
B. truy cập danh sách 10 giấy phép 172.29.16.0 0.0.1.255
C. truy cập danh sách 10 giấy phép 172.29.16.0 0.0.3.255
D. truy cập danh sách 10 giấy phép 172.29.16.0 0.0.15.255
E. truy cập danh sách 10 giấy phép 172.29.16.0 0.0.255.255
CÂU HỎI 15
Nếu các thiết bị mạng được cấu hình đúng, cấu trúc liên kết sẽ cho phép giao tiếp giữa host1 và host2?

A. A
B. B
C. C
D. D

CÂU HỎI 16
Hãy tham khảo để triển lãm. Một kỹ thuật mạng vào dòng lệnh sau vào router.

Tidmore1 (config) # danh sách truy cập-106 từ chối tcp 192.168.254.0 0.0.0.255 bất kỳ eq www
Hiệu quả của cấu hình này là gì?

A. Sự thay đổi này không có tác dụng trên các gói tin được lọc.
B. Tất cả các lưu lượng truy cập từ mạng LAN 192.168.254.0 Internet được cho phép.
C. các trang web từ Internet không có thể được truy cập bởi các máy trong mạng LAN 192.168.254.0.
D. Không có các máy trong mạng LAN 192.168.254.0 trừ 192.168.254.7 có thể truy cập các trang web từ Internet.

CÂU HỎI 17
Hãy tham khảo để triển lãm. Một kỹ thuật mạng vào dòng lệnh sau vào router.
Tidmore1 (config) # giao diện FastEthernet 0/0
Tidmore1 (config - if) # no ip access-group 106 trong
Tidmore1 (config - if) # giao diện Serial 0/0
Tidmore1 (config - if) # ip access-nhóm 106
Hiệu quả của cấu hình này là gì?

A. Sự thay đổi này không có tác dụng trên các gói tin được lọc.
B. Tất cả các lưu lượng truy cập từ mạng LAN 192.168.254.0 Internet được cho phép.
C. các trang web từ Internet không có thể được truy cập bởi các máy trong mạng LAN 192.168.254.0.
D. Không có các máy trong mạng LAN 192.168.254.0 trừ 192.168.254.7 có thể một máy chủ telnet từ Internet.
CÂU HỎI 19
Tại sao các mạng được hiển thị trong triển lãm này không hội tụ không?

A. không có lệnh tự động tóm tắt cần được áp dụng cho các bộ định tuyến.
B. mạng số đã không được cấu hình đúng trên các bộ định tuyến.
C. Các mặt nạ mạng con cho số mạng đã không được cấu hình đúng.
D. Số lượng hệ thống tự trị đã không được cấu hình đúng.
E. băng thông giá trị đã không được cấu hình đúng trên các giao diện nối tiếp.

Trả lời: Một
CÂU HỎI 20
Hãy tham khảo để triển lãm
Switch1 đã được khởi động lại và đã thông qua các thói quen POST. Host A gửi khung ban đầu của nó để chủ nhà C. điều đầu tiên việc chuyển đổi sẽ làm liên quan đến populating bảng chuyển đổi là gì?

A. Switch1 sẽ thêm 192.168.23.4 bảng chuyển đổi.
B. Switch1 sẽ thêm 192.168.23.12 bảng chuyển đổi.
C. Switch1 sẽ thêm 000A.8A47.E612 bảng chuyển đổi.
D. Switch1 sẽ thêm 000B.DB95.2EE9 bảng chuyển đổi.

CÂU HỎI 21
Các chính sách an ninh mạng của CND yêu cầu chỉ có một máy chủ được phép đính kèm tự động eachswitch giao diện. Nếu chính sách đó bị vi phạm, giao diện phải đóng cửa.
Hai lệnh quản trị mạng của CND phải cấu hình trên switch Catalyst 2960 để đáp ứng chính sách này? (Chọn hai)

A. Switch1 (config-if) # switchport port-bảo mật tối đa 1
B. Switch1 (config) # mac-address-bảng an toàn
C. Switch1 (config) # access-list 10 permit ip máy chủ lưu trữ
D. Switch1 (config-if) # switchport port-an ninh tắt máy vi phạm
E. Switch1 (config-if) # ip access-group 10

CÂU HỎI 22
Hãy tham khảo để triển lãm
Làm thế nào nhiều lĩnh vực phát sóng tồn tại trong topo triển lãm?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
E. 5.
F. 6.

CÂU HỎI 23
Triển lãm: Máy chủ 1 đang cố gắng để giao tiếp với Host 2. Giao diện e0 trên Router C xuống. Điều nào sau đây là đúng sự thật? (Chọn hai)

A. Router C sẽ sử dụng ICMP để thông báo cho chủ nhà 1 Host 2 không thể đạt được.
B. Router C sẽ sử dụng ICMP để thông báo cho B Router Host 2 không có thể đạt được.
C. Router C sẽ sử dụng ICMP thông báo cho chủ nhà 1, Router A và Router B Host 2 không thể đạt được.
D. Router C sẽ gửi một loại tin nhắn Unreachable Destination.
E. Router C sẽ gửi tin nhắn lựa chọn một loại Router.
F. Router C sẽ gửi một loại tin nhắn dập tắt nguồn.

CÂU HỎI 24
Hãy tham khảo để triển lãm
Một kỹ thuật viên của CND được xử lý sự cố một vấn đề kết nối máy chủ. Chủ nhà là không thể ping một máy chủ kết nối với Switch_A. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, những gì có thể là vấn đề?

A. Một lớp vật lý từ xa vấn đề tồn tại.
B. NIC máy chủ không hoạt động.
C. TCP / IP đã không được chính xác cài đặt trên máy chủ.
D. Một lớp vật lý địa phương vấn đề tồn tại.

CÂU HỎI 25
Hãy tham khảo để triển lãm
Một quản trị viên mạng lưới các nỗ lực CND ping host2 từ host1 và nhận được các kết quả được hiển thị. Một vấn đề có thể là gì?

A. liên kết giữa host1 và Switch1 là xuống.
B. TCP / IP không hoạt động trên host1.
C. liên kết giữa Router1 và Router2.
D. Các cổng mặc định trên host1 là không chính xác.
E. giao diện Fa0 / 0 trên Router1 là tắt máy.
F. Các liên kết giữa Switch1 và Router1 là xuống.

CÂU HỎI 26
Hãy tham khảo để triển lãm
Một subnet mới với 12 máy chủ đã được thêm vào mạng lưới của CND. Subnet địa chỉ mạng này nên sử dụng để cung cấp đủ địa chỉ sử dụng được trong khi lãng phí các địa chỉ ít nhất?

A. 192.168.10.80/28
B. 192.168.10.80/29
C. 192.168.10.96/28
D. 192.168.10.96/29

CÂU HỎI 27
Triển lãm
Các mạng Ethernet kết nối đến router R1 trong hình ảnh đã được tóm tắt cho bộ định tuyến R2 là 192.1.144.0/20. Địa chỉ gói tin đích sau đây R2 sẽ chuyển tiếp đến R1, theo bản tóm tắt? (Chọn hai)

A. 192.1.159.2
B. 192.1.160.11
C. 192.1.138.41
D. 192.1.151.254
E. 192.1.143.145
F. 192.1.1.144
CÂU HỎI 31
Hãy tham khảo để triển lãm
Chuyển đổi cung cấp cho các vai trò spanning-tree cảng được chỉ định cho các phân đoạn mạng dịch vụ máy in?

A. Switch1.
B. Switch2.
C. Switch3.
D. Switch4.

CÂU HỎI 32
Hai giá trị được sử dụng bởi Spanning Tree Protocol để bầu một cây cầu gốc? (Chọn hai)

A. số lượng bộ nhớ RAM.
B. cầu ưu tiên.
C. phiên bản IOS.
D. địa chỉ IP.
E. địa chỉ MAC.
F. tốc độ của các liên kết.

CÂU HỎI 33
Hãy tham khảo để triển lãm
Khi PC1 sẽ gửi một yêu cầu ARP cho địa chỉ MAC của PC2, hiệu suất mạng chậm lại đáng kể, và các thiết bị chuyển mạch phát hiện một số cao bất thường của khung phát sóng. Hầu như nguyên nhân của việc này là gì?

A. Các tính năng portfast không được kích hoạt trên tất cả các cổng chuyển đổi.
B. Các máy tính là trong hai VLAN khác nhau.
C. Spanning Tree Protocol không chạy trên các thiết bị chuyển mạch.
D. PC2 xuống và không thể đáp ứng yêu cầu.
E. Các phiên bản VTP chạy trên hai thiết bị chuyển mạch không phù hợp.

CÂU HỎI 34
Một quản trị mạng của CND cần buộc một switch hiệu suất cao nằm trong MDF để trở thành cầu nối gốc cho một con đường dự phòng mạng chuyển mạch. Điều gì có thể được thực hiện để đảm bảo rằng chuyển đổi này đảm nhiệm vai trò là cầu nối gốc?

A. Thiết lập một liên kết trực tiếp từ việc chuyển đổi tất cả các thiết bị chuyển mạch khác trong mạng.
B. Chỉ định một địa chỉ MAC cao hơn so với các thiết bị chuyển mạch khác trong mạng có chuyển đổi.
C. Cấu hình chuyển đổi để nó có một ưu tiên thấp hơn so với các thiết bị chuyển mạch khác trong mạng.
D. Cấu hình chuyển đổi cho hoạt động full-duplex và cấu hình các thiết bị chuyển mạch khác cho hoạt động bán song công.
E. Kết nối chuyển đổi trực tiếp với các bộ định tuyến MDF, sẽ buộc chuyển sang đảm nhận vai trò của cây cầu gốc.

CÂU HỎI 35
Hãy tham khảo để triển lãm
"Show vtp tình trạng" lệnh được thực hiện tại một công tắc được tạo ra đầu ra trưng bày. Tuyên bố là đúng cho chuyển đổi này?

A. Việc chuyển đổi chuyển tiếp cơ sở dữ liệu VLAN để chuyển mạch khác trong lĩnh vực ICND VTP.
B. Sự thay đổi cấu hình tăng số lượng thời gian mỗi cơ sở dữ liệu VLAN được cập nhật.
C. Việc chuyển đổi chuyển tiếp thông tin cập nhật VTP được gửi bởi thiết bị chuyển mạch khác trong lĩnh vực ICND.
D. Các VLAN cơ sở dữ liệu được cập nhật khi thông tin VTP nhận được từ thiết bị chuyển mạch khác.

CÂU HỎI 36
Hãy tham khảo để triển lãm
Một vấn đề với kết nối mạng đã được quan sát. Nghi ngờ rằng các cáp kết nối để chuyển đổi cổng Fa0 / 9 trên Switch1 là bị ngắt kết nối. Điều gì sẽ là một hiệu ứng của cáp này bị ngắt kết nối?

A. Máy B sẽ không thể truy cập vào máy chủ trong VLAN9 cho đến khi cáp kết nối lại.
B. Truyền thông giữa VLAN3 và các VLAN khác sẽ bị vô hiệu hóa.
C. Việc chuyển giao các tập tin từ máy chủ B đến máy chủ trong VLAN9 sẽ chậm hơn đáng kể.
D. Đối với ít hơn một phút, Host B sẽ không thể truy cập vào máy chủ trong VLAN9. Sau đó, mạng lưới chức năng sẽ tiếp tục thực hiện công việc bình thường.

CÂU HỎI 37
Khi một liên kết thân cây mới được cấu hình trên switch IOS, VLAN cho phép trên một liên kết?

A. Theo mặc định, tất cả các VLAN xác định được trên thân cây.
B. Mỗi VLAN duy nhất, hoặc phạm vi VLAN, phải được xác định với chế độ lệnh switchport.
C. Mỗi VLAN duy nhất, hoặc phạm vi VLAN, phải được xác định với lệnh miền VTP.
D. Mỗi VLAN duy nhất, hoặc phạm vi VLAN, phải được quy định cụ thể với các lệnh cơ sở dữ liệu vlan.
CÂU HỎI 39
Hãy tham khảo để triển lãm
Một liên kết mạng lưới các nhu cầu CND để cấu hình các thiết bị chuyển mạch và định tuyến trong đồ họa để các máy chủ trong VLAN3 và VLAN4 có thể giao tiếp với máy chủ doanh nghiệp trong VLAN2. Hai Ethernet phân đoạn sẽ cần phải được cấu hình như liên kết thân?
(Chọn hai)

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
F. F

CÂU HỎI 41
Hãy tham khảo để triển lãm
Host trên cùng một VLAN có thể giao tiếp với nhau nhưng không thể giao tiếp với các host trên VLAN khác nhau. Điều gì là cần thiết để cho phép truyền thông giữa các VLAN?

A. một chuyển đổi với một liên kết trunk được cấu hình giữa các thiết bị chuyển mạch.
B. một router với một địa chỉ IP trên giao diện vật lý được kết nối đến switch.
C. một chuyển đổi với một liên kết truy cập được cấu hình giữa các thiết bị chuyển mạch.
D. một router với subinterfaces cấu hình trên giao diện vật lý được kết nối đến switch.

CÂU HỎI 42
Một quản trị mạng của CND đã cấu hình hai thiết bị chuyển mạch, tên là London và Madrid, sử dụng VTP. Tuy nhiên, các thiết bị chuyển mạch không chia sẻ thông điệp VTP. Với sản lượng lệnh được hiển thị trong hình.
Tại sao các thiết bị chuyển mạch không chia sẻ thông điệp VTP?

A. Các phiên bản VTP không được cấu hình đúng.
B. Chế độ VTP điều hành không được cấu hình đúng.
C. tên miền VTP không được cấu hình đúng.
D. VTP chế độ cắt tỉa được vô hiệu hóa.
E. VTP V2 chế độ bị vô hiệu hóa.
F. VTP thế hệ bẫy bị vô hiệu hóa.

CÂU HỎI 43
Hãy tham khảo để triển lãm
Quản trị mạng của CND đòi hỏi phải có tùy chọn cấu hình dễ dàng và giao thức định tuyến lưu lượng truy cập tối thiểu. Hai lựa chọn cung cấp đầy đủ thông tin bảng định tuyến cho giao thông đi giữa hai thiết bị định tuyến và đáp ứng các yêu cầu của quản trị mạng? (Chọn hai)

A. một giao thức định tuyến động trên InternetRouter để quảng cáo cho tất cả các tuyến đường để CentralRouter.
B. một giao thức định tuyến động trên InternetRouter quảng cáo tóm tắt các tuyến đường để CentralRouter.
C. một tuyến đường tĩnh trên InternetRouter giao thông trực tiếp được dành cho 172.16.0.0/16 để CentralRouter.
D. một giao thức định tuyến động trên CentralRouter để quảng cáo cho tất cả các tuyến đường để InternetRouter.
E. một giao thức định tuyến động trên CentralRouter quảng cáo tóm tắt các tuyến đường để InternetRouter.
F., tĩnh mặc định tuyến đường trên CentralRouter hướng lưu lượng truy cập để InternetRouter.

CÂU HỎI 44
Một bộ định tuyến nhận được thông tin về 192.168.10.0/24 mạng từ nhiều nguồn. Các bộ định tuyến sẽ xem xét các thông tin đáng tin cậy nhất về các đường dẫn đến mạng đó?

A. một giao diện kết nối trực tiếp với một địa chỉ 192.168.10.254/24.
B. một tuyến đường tĩnh để 192.168.10.0/24 mạng.
C. một bản cập nhật RIP cho mạng 192.168.10.0/24.
D. một bản cập nhật OSPF cho mạng 192.168.0.0/16.
E. một tuyến đường mặc định với một địa chỉ hop tiếp theo của 192.168.10.1.
F. một tuyến đường tĩnh đến 192.168.10.0/24 mạng với một giao diện nối tiếp địa phương cấu hình như bước kế tiếp.
CÂU HỎI 49
Hãy tham khảo để triển lãm
Mạng lưới được hiển thị trong triển lãm đang chạy giao thức định tuyến RIPv2. Các mạng hasconverged, và các bộ định tuyến trong mạng lưới này hoạt động đúng. Giao diện FastEthernet0 / 0 R1 đi xuống. Trong đó hai cách các bộ định tuyến trong thisnetwork sẽ phản ứng với sự thay đổi này? (Chọn hai)

A. Tất cả các router sẽ tham khảo cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết của họ để xác định nếu bất kỳ tuyến đường dự phòng để mạng 192.168.1.0 được biết đến.
B. Router R2 và R3 đánh dấu các tuyến đường như không thể tiếp cận và sẽ không chấp nhận bất kỳ định tuyến cập nhật thêm từ R1 cho đến khi tính giờ holddown của họ hết hạn.
C. Bởi vì các quy tắc chia chân trời, R2 bộ định tuyến sẽ được ngăn chặn từ gửi thông tin sai lệch để R1 về kết nối với mạng 192.168.1.0.
D. Khi bộ định tuyến R2 học từ R1 liên kết đến mạng 192.168.1.0 đã bị mất, R2 sẽ phản ứng bằng cách gửi một lộ trình trở R1 với một giá trị vô hạn với mạng 192.168.1.0.
E. R1 sẽ gửi LSA R2 và R3 để thông báo về sự thay đổi này, và sau đó tất cả các router sẽ gửi thông tin cập nhật định kỳ với một tốc độ tăng cho đến khi mạng hội tụ.

CÂU HỎI 50
Hãy tham khảo để triển lãm
Địa chỉ và mặt nạ kết hợp đại diện cho một bản tóm tắt của các tuyến đường học được bởi EIGRP?

A. 192.168.25.0 255.255.255.240
B. 192.168.25.0 255.255.255.252
C. 192.168.25.16 255.255.255.240
D. 192.168.25.16 255.255.255.252
E. 192.168.25.28 255.255.255.240
F. 192.168.25.28 255.255.255.252

CÂU HỎI 51
Một điểm truy cập 802.11g đã được cấu hình và cài đặt ở trung tâm của một văn phòng vuông của CND. Một vài người dùng không dây được làm chậm hiệu suất và giảm xuống trong khi hầu hết người sử dụng đang hoạt động hiệu quả cao nhất.
Ba nguyên nhân có thể có của vấn đề này là gì? (Chọn ba)

A. không khớp mã hóa TKIP.
B. vô giá trị SSID.
C. điện thoại không dây.
D. không phù hợp SSID.
E. kim loại tập tin tủ.
F. ăng-ten loại hoặc hướng.

CÂU HỎI 52
Hãy tham khảo để triển lãm
Hai sự kiện có thể được xác định từ sơ đồ mạng WLAN? (Chọn hai)

A. Các khu vực chồng chéo của hai tế bào đại diện cho một tập hợp các dịch vụ cơ bản (BSS).
B. Sơ đồ mạng lưới đại diện cho một tập hợp các dịch vụ mở rộng (ESS).
C. điểm truy cập trong mỗi tế bào phải được cấu hình để sử dụng kênh 1.
D. Các khu vực của chồng lên nhau phải được ít hơn 10% của khu vực để đảm bảo kết nối.
E. hai Các AP được cấu hình để hoạt động trên các kênh khác nhau.

CÂU HỎI 53
Hai báo cáo mô tả tốt nhất các tiêu chuẩn bảo mật không dây được định nghĩa bởi WPA? (Chọn hai)

A. Nó chỉ định sử dụng một chìa khóa mã hóa tĩnh phải được thay đổi thường xuyên để tăng cường an ninh.
B. Nó đòi hỏi phải sử dụng một phương pháp xác thực mở.
C. quy định cụ thể việc sử dụng các khóa mã hóa năng động thay đổi mỗi lần một khách hàng thiết lập một kết nối.
D. Nó đòi hỏi rằng tất cả các điểm truy cập và các thiết bị không dây sử dụng cùng một khóa mã hóa.
E. Nó bao gồm xác thực bằng PSK.

CÂU HỎI 54
Hai cách đề nghị bảo vệ các tập tin cấu hình thiết bị mạng từ các mối đe dọa an ninh mạng bên ngoài là gì? (Chọn hai)

A. Cho phép truy cập không hạn chế các cổng giao diện điều khiển hoặc VTY.
B. Sử dụng tường lửa để hạn chế truy cập từ bên ngoài cho các thiết bị mạng.
C. Luôn luôn sử dụng Telnet để truy cập các thiết bị dòng lệnh, vì dữ liệu của nó là tự động mã hóa.
D. Sử dụng SSH hoặc vận chuyển khác được mã hóa và xác thực để truy cập vào cấu hình thiết bị.
E. Ngăn chặn sự mất mát của mật khẩu bằng cách vô hiệu hóa mã hóa mật khẩu.

CÂU HỎI 56
Đặc tính cơ bản của thiết bị chuyển mạch và trung tâm là gì? (Chọn hai)

A. Hubs không có thể lọc các khung hình.
B. Sử dụng trung tâm tốn kém liên quan đến băng thông sẵn có.
C. Thiết bị chuyển mạch và không có thể chuyển tiếp chương trình phát sóng.
D. Thiết bị chuyển mạch hiệu quả hơn so với trung tâm trong khung xử lý.
E. tắc tăng số lượng các lĩnh vực va chạm trong mạng.
CÂU HỎI 62
Bạn là người quản trị mạng tại CND. Một trong những người sử dụng trên mạng phàn nàn về việc không thể đạt được một máy chủ tại một trang web từ xa. Bạn là quản trị viên mạng và phải điều tra. Sau khi điều tra, khám phá các thông tin sau:
Địa Phương PC 10.0.3.35/24
default gateway 10.0.3.1
từ xa máy chủ 10.0.5.250/24
Sau đó bạn tiến hành các bài kiểm tra từ máy tính địa phương vi phạm sau đây.
ping 127.0.0.1 - không thành công
ping 10.0.3.35 - không thành công
ping 10.0.3.1 - không thành công
ping 10.0.5.250 - không thành công
Sau kịch bản ở trên, trong những vấn đề sau đây sẽ tạo ra kết quả kiểm tra được liệt kê ở trên?

A. TCP / IP không chính xác cài đặt.
B. Default gateway không hoạt động.
C. lớp vật lý địa phương bị lỗi.
D. từ xa lớp vật lý có lỗi.
CÂU HỎI 66
Một trong các học viên CND được giao cho bạn muốn biết những dịch vụ sử dụng TCP. Những gì bạn có thể nói cho anh ta? (Chọn ba)

A. DHCP
B. SMTP
C. SNMP
D. FTP
E. HTTP
F. TFTP
CÂU HỎI 80
Trong đó có ba thông số điểm truy cập không dây cơ bản? (Chọn ba)

A. SSID.
B. xác thực.
C. trao đổi dữ liệu tỷ giá.
D. truyền lựa chọn ban nhạc.
E. RF kênh với công suất tùy chọn.

CÂU HỎI 81
Hai trong số sau đây là chức năng của DHCP? (Chọn hai)

A. DHCP tự động gán tên máy chủ đến các thiết bị của khách hàng
B. DHCP tự động gán địa chỉ IP cho các thiết bị của khách hàng
C. DHCP tự động gán một cổng mặc định cho các thiết bị của khách hàng.
D. DHCP dynamicallyassigns cấp độ truy cập bảo mật đến các thiết bị của khách hàng.
CÂU HỎI 87
Những địa chỉ đích sẽ được sử dụng bởi Host A gửi dữ liệu đến host C? (Chọn hai.)

A. địa chỉ IP của Switch 1.
B. địa chỉ MAC của Switch 1.
C. các địa chỉ IP của máy chủ C.
D. các địa chỉ MAC của máy chủ C.
E. các địa chỉ IP của giao diện E0 của router.
F. địa chỉ MAC của giao diện E0 của router.
CÂU HỎI 91
Tại sao một chuyển đổi sẽ không bao giờ tìm hiểu một địa chỉ quảng bá?

A. Chương trình phát sóng chỉ sử dụng địa chỉ lớp mạng.
B. Một khung phát sóng không bao giờ được chuyển tiếp bởi một chuyển đổi.
C. Một địa chỉ quảng bá sẽ không bao giờ là địa chỉ nguồn của một khung.
D. Broadcast địa chỉ sử dụng một định dạng không chính xác cho bảng chuyển đổi.
E. khung phát sóng không bao giờ được gửi đến thiết bị chuyển mạch.
CÂU HỎI 94
Hãy tham khảo để triển lãm.
Mạng lưới của CND được hiển thị trong triển lãm đang chạy giao thức định tuyến RIPv2. Các mạng hasconverged, và các bộ định tuyến trong mạng lưới này hoạt động đúng. Giao diện FastEthernet0 / 0 R1 đi xuống. Trong đó hai cách các bộ định tuyến trong thisnetwork sẽ phản ứng với sự thay đổi này? (Chọn hai)
A. Tất cả các router sẽ tham khảo cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết của họ để xác định nếu bất kỳ tuyến đường dự phòng để mạng 192.168.1.0 được biết đến.
B. Router R2 và R3 đánh dấu các tuyến đường như không thể tiếp cận và sẽ không chấp nhận bất kỳ định tuyến cập nhật thêm từ R1 cho đến khi tính giờ holddown của họ hết hạn.
C. Bởi vì các quy tắc chia chân trời, R2 bộ định tuyến sẽ được ngăn chặn từ gửi thông tin sai lệch để R1 về kết nối với mạng 192.168.1.0.
D. Khi bộ định tuyến R2 học từ R1 liên kết đến mạng 192.168.1.0 đã bị mất, R2 sẽ phản ứng bằng cách gửi một lộ trình trở R1 với một giá trị vô hạn với mạng 192.168.1.0.
E. R1 sẽ gửi LSA R2 và R3 để thông báo về sự thay đổi này, và sau đó tất cả các router sẽ gửi thông tin cập nhật định kỳ với một tốc độ tăng cho đến khi mạng hội tụ.

thay đổi nội dung bởi: ducdiepnd, 09-08-2012 lúc 21:54
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 03-10-2012, 16:20
IT123 IT123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gởi: 133
Thanks: 1
Thanked 25 Times in 23 Posts
Sax, cứ đề đề thi bằng tiếng anh cho thiên hạ nhờ (
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 03-10-2012, 16:55
hdcong89 hdcong89 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Tuổi: 30
Bài gởi: 4
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Bạn post bằng tiếng Anh thì mới giúp được, chứ post cái google kia lên thì không ai giúp được đâu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 03-10-2012, 19:24
trieudhcn trieudhcn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Nơi Cư Ngụ: quận bình thạnh, tphcm
Tuổi: 30
Bài gởi: 332
Thanks: 25
Thanked 91 Times in 82 Posts
bác google dịch xong đọc chẳng hiểu gì luôn, post cái tiếng anh lên đi bạn ơi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 03-10-2012, 22:08
hackchip2 hackchip2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Tuổi: 37
Bài gởi: 110
Thanks: 5
Thanked 9 Times in 8 Posts
nói thiệt chứ, mình dốt tiếng thiệt. nhưng thà để nguyên tiếng anh còn dễ chọn đáp án hơn bỏ vào gg dịch. đọc cái đét biết gì
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 08-10-2012, 17:26
hieu04 hieu04 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: May 2012
Tuổi: 68
Bài gởi: 10
Thanks: 38
Thanked 1 Time in 1 Post
đọc cái này cũng hay hay đấy chớ nhể =))
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 11-10-2012, 09:15
Xhieu2811 Xhieu2811 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Tuổi: 29
Bài gởi: 7
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
tốt nhất là bạn hãy đưa nguyên đề roi gởi đáp án cho!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 11-10-2012, 09:37
TheKid TheKid vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 123
Thanks: 2
Thanked 20 Times in 18 Posts
chủ top vui tính thật
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 11-10-2012, 11:11
huyhoang8344 huyhoang8344 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 149
Thanks: 34
Thanked 11 Times in 10 Posts
chắc nên post câu hỏi gốc lên đi bạn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 29-10-2012, 14:31
guitar_n_m guitar_n_m vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gởi: 14
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Chủ topic chơi đánh đố quá, đọc câu hỏi ko hiểu gì hết
Hic hic....
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
[Request] Các thầy giúp em giải đề MCSA với phaiemko123 Tài Liệu Học Tập 2 26-12-2011 00:57
[Ask] OS Version! datk15 Những Vấn Đề Khác 8 22-07-2011 12:16
[Discuss] Top 3 laptop chơi game đỉnh nhất hiện nay melaptop Máy tính xách tay 0 24-02-2011 09:35Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 16:34
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger