Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > WEB - ĐỒ HỌA - LẬP TRÌNH > Web Servers
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 31-10-2008, 15:18
conan1412v's Avatar
conan1412v conan1412v vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Nơi Cư Ngụ: Mai Dịch - Hà Nội
Tuổi: 35
Bài gởi: 968
Thanks: 18
Thanked 89 Times in 18 Posts
Install MySQL 5,PHP5,Apache2 on RedHat5.

I. Cài đặt MySQL 5.

1. Download:
Các bạn vào link bên dưới download bản Mysql thích hợp , trong bài này tôi dùng bản. mysql-5.0.51b.tar.gz => Sau khi download về các bạn copy vào thư mục /root (Tôi đang cài bằng User: root)
2. Kiếm tra gói RPM trên Redhat5.

Để tránh quá trình cài đặt không thành công trên redhat, các bạn kiểm tra xem gói Mysql RPM đã đc cài chưa.

Trích:
rpm -qa | grep -i mysql
Nếu đã có thì Del đi:
Trích:
rpm -e [tên gói ở bước trên]
3. Giải nén, tạo nhóm, user MySQL:
- Giải nén Mysql ra:
Trích:
[root@elcom ~]# tar -zxvf mysql-5.0.51b.tar.gz
- Tạo Nhóm và User MySQL

Trích:
[root@elcom ~]# groupadd mysql
[root@elcom ~]# useradd -g mysql -c "Mysql Server" mysql
[root@elcom ~]# passwd mysql
Changing password for user mysql.
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@elcom ~]#
4. Cài đặt:
- Chuyển vào thư mục mysql-5.0.51b sau khi đã giải nén.

Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# chown -R root.root *
- Biên dịch MySQL.(Yêu cầu cần có: gcc gcc-c++). Nếu chưa có thì :

Trích:
yum install gcc gcc-c++
-
Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]#./configure \
--prefix=/usr/local/mysql \
--localstatedir=/usr/local/mysql/data \
--disable-maintainer-mode \
--with-mysqld-user=mysql \
--with-unix-socket-path=/tmp/mysql.sock \
--without-comment \
--without-debug \
--without-bench
Sau khi hoàn thành, nhận đc thông báo sau:

Trích:
MySQL has a Web site at http://www.mysql.com/ which carries details on the
latest release, upcoming features, and other information to make your
work or play with MySQL more productive. There you can also find
information about mailing lists for MySQL discussion.

Remember to check the platform specific part of the reference manual for
hints about installing MySQL on your platform. Also have a look at the
files in the Docs directory.

Thank you for choosing MySQL!

[root@elcom mysql-5.0.51b]#
Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# make
Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# make install

- Sau khi chạy xong 2 bước này..thì cơ bản MySQL của bạn đã đc cài đặt.


Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# ./scripts/mysql_install_db
Installing MySQL system tables...
OK
Filling help tables...
OK

To start mysqld at boot time you have to copy
support-files/mysql.server to the right place for your system
- Tiếp theo để đảm bảo rằng chỉ có user root, Mysql có quyền thực thi ta làm như sau.
Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# chown -R root:mysql /usr/local/mysql/
[root@elcom mysql-5.0.51b]# chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql/data/
- Tiếp theo chúng ta copy file cấu hình cho MySQL, tùy thuộc vào cấu hình của server mà bạn sẽ chọn những file cho phù hợp (small, medium, large, huge)
Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
[root@elcom mysql-5.0.51b]# chown root:sys /etc/my.cnf
[root@elcom mysql-5.0.51b]# chmod 644 /etc/my.cnf
- Khai báo thư viện động của MySQL cho hệ thống.
Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# echo "/usr/local/mysql/lib/mysql/" >> /etc/ld.so.conf
[root@elcom mysql-5.0.51b]# ldconfig
- Tạo Script để start mysql:
Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]# cp ./support-files/mysql.server /etc/rc.d/init.d/mysql
[root@elcom mysql-5.0.51b]# chmod +x /etc/rc.d/init.d/mysql
[root@elcom mysql-5.0.51b]# /sbin/chkconfig --level 3 mysql on
- Setup link cho các MySQL binaries, để có thể chạy mysql, mysqladmin từ bất kỳ đâu.

Trích:
[root@elcom mysql-5.0.51b]#cd /usr/local/mysql/bin
[root@elcom bin]# for file in *; do ln -s /usr/local/mysql/bin/$file /usr/bin/$file; done
- Start MySQL:

Trích:
[root@elcom ~]# /etc/rc.d/init.d/mysql start
Starting MySQL [ OK ]
- Kiểm tra version:
Trích:
[root@elcom ~]# mysqladmin version
mysqladmin Ver 8.41 Distrib 5.0.51b, for redhat-linux-gnu on i686
Copyright (C) 2000-2006 MySQL AB
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license

Server version 5.0.51b-log
Protocol version 10
Connection Localhost via UNIX socket
UNIX socket /tmp/mysql.sock
Uptime: 21 sec

Threads: 1 Questions: 1 Slow queries: 0 Opens: 12 Flush tables: 1 Open tables: 6 Queries per second avg: 0.048
[root@elcom ~]#
- Sau khi cài đặt xong thì pass chưa đc set, để set pass cho mysql ta làm như sau:

Trích:
[root@elcom ~]# mysqladmin -u root password 123456
[root@elcom ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.0.51b-log Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
- Ok đến đây các bạn có thể tạo database để test thoải mái:

Trích:
mysql> create database haiche;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>
- Để đảm bảo Secure cho mysql, các bạn có thể làm thêm như sau.=>
Nó sẽ đưa ra cho bạn vài lựa chọn, bạn có thể tùy chỉnh.

Trích:
[root@elcom ~]# /usr/local/mysql/bin/mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
OK. Đến đây quá trình cài đặt mysql đã xong.

Tiếp theo, Apache2, PHP..

thay đổi nội dung bởi: conan1412v, 31-10-2008 lúc 15:42
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn conan1412v vì bài viết hữu ích này:
  #2  
Old 01-11-2008, 23:29
conan1412v's Avatar
conan1412v conan1412v vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Nơi Cư Ngụ: Mai Dịch - Hà Nội
Tuổi: 35
Bài gởi: 968
Thanks: 18
Thanked 89 Times in 18 Posts
II. Cài đặt Apache 2.
1 Download: các bạn theo link sau load về bản httpd 2.x, ở đây tôi đang dùng bản: httpd-2.2.9.tar.bz2, Sau khi load về các bạn cho vào thư mục /root
Giải nén:

Trích:
[root@elcom ~]# tar -xvf httpd-2.2.9
2. Kiểm tra gói RPM trên Redhat.

Trích:
[root@elcom ~]# rpm -qa | grep httpd
=> xóa gói đã cài tương tự như MySQL ở trên.

3. Cài đặt:
Chuyển vào thư mục cài đặt:

Trích:
[root@elcom ~]# cd httpd-2.2.9
[root@elcom httpd-2.2.9]#
- Biên Dịch httpd, có khá nhiều modules trong Apache, để xem các Modules cần biên dịch, ta làm như sau:

Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# ./configure --help | less
- Biên dịch những modules cần thiết.:

Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# ./configure \
> --prefix=/usr/local/apache2 \
> --enable-shared=max \
> --enable-rewrite \
> --enable-vhost-alias \
> --enable-ssl \
> --enable-modules=so
- Sau khi biên dịch xong, các bạn có thể cài đặt httpd.

Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# make
Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# make install
- Để tiện cho việc edit file cấu hình, ta tạo liên kết vào trong /etc:
Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# ln -s /usr/local/apache2/conf/httpd.conf /etc/httpd.conf
- Cũng như MySQL chúng ta cần khai báo vị trí các thư viện và các file binary của apache:

Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# echo "/usr/local/apache2/lib/" >> /etc/ld.so.conf
[root@elcom httpd-2.2.9]# ldconfig
Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# cd /usr/local/apache2/bin/
[root@elcom bin]# for file in *; do ln -s /usr/local/apache2/bin/$file /usr/bin/$file;
> done
- Tạo liên kết trong /etc, để dễ dàng khởi động httpd.

Trích:
[root@elcom httpd-2.2.9]# ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/init.d/httpd
[root@elcom httpd-2.2.9]# chmod +x /etc/rc.d/init.d/httpd
- Start dịch vụ httpd lên:

Trích:
[root@elcom /]# /etc/rc.d/init.d/httpd start
- Bật trình duyệt và kiểm tra (Ở đây tôi tạo hosts => trỏ về IP máy Redhat)

=> Nếu thấy : It works!
=> đến đây quá trình hình Install Apache 2 đã xong. Phần tiếp theo sẽ Install php để chạy đc với Apache.

thay đổi nội dung bởi: conan1412v, 02-11-2008 lúc 00:41
  #3  
Old 01-11-2008, 23:42
conan1412v's Avatar
conan1412v conan1412v vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Nơi Cư Ngụ: Mai Dịch - Hà Nội
Tuổi: 35
Bài gởi: 968
Thanks: 18
Thanked 89 Times in 18 Posts
III. Cài đặt PHP 5.

1. Download: Các bạn download bản php 5 theo link sau, chọn bản: Complete Source Code ver hiện tại là 5.2.6. Sau khi load về các bạn cho vào thư mục /root

2. Kiểm tra gói RPM có trên Redhat.

Trích:
[root@elcom /]# rpm - qa | grep php
=> Nếu đã có php cài sẵn thì delete đi.

3. Cài đặt:

- Giải nén:

Trích:
[root@elcom ~]# tar -xvf php-5.2.6.tar.bz2
- Chuyển vào thư mục cài đặt php:

Trích:
[root@elcom ~]# cd php-5.2.6
- Xem hướng dẫn biên dịch.

Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# ./configure --help | less
- Chúng ta sẽ biên dịch php như sau.

Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# ./configure \
> --prefix=/usr/local/php \
> --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs \
> --with-curl=/usr/lib \
> --with-gd \
> --enable-inline-optimization \
> --with-openssl \
> --with-mysql=/usr/local/mysql \
> --with-pear \
> --with-png-dir=/usr/lib \
> --with-zlib \
> --with-zlib-dir=/usr/lib \
> --enable-zip \
> --enable-bcmath \
> --enable-calendar \
> --enable-ftp \
> --enable-magic-quotes \
> --enable-sockets \
> --enable-mbstring \
> --enable-wddx=shared \
> --enable-xml \
> --with-regex=system
- Sau khi biên dịch xong, sẽ có thông báo như sau:
Trích:
+--------------------------------------------------------------------+
| License: |
| This software is subject to the PHP License, available in this |
| distribution in the file LICENSE. By continuing this installation |
| process, you are bound by the terms of this license agreement. |
| If you do not agree with the terms of this license, you must abort |
| the installation process at this point. |
+--------------------------------------------------------------------+

Thank you for using PHP.

[root@elcom php-5.2.6]#
- Đến đây ta có thể cài đặt php:

Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# make
Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# make install
- copy file php.ini vào thư mục PHP

Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# cp php.ini-dist /usr/local/php/lib/php.ini
- Tiện cho việc edit ta tạo liên kết đến php.ini vào /etc
Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# ln -s /usr/local/php/lib/php.ini /etc/php.ini
- Đến đây PHP đã được biên dịch để chạy được với Apache 2, nhưng ta cần cấu hình apache 2 để hiểu được file .php
Mở file httpd.conf :

Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# vi /etc/httpd.conf
- Sau đó tìm đến dòng:

Trích:
AddType application/x-gzip .gz .tgz
=> thêm vào bên dưới dòng này, dòng sau đây.

Trích:
AddType application/x-httpd-php .php

- Tiếp tục tìm đến dòng:


Trích:
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html
</IfModule>
- Thêm vào như sau:

Trích:
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.php index.htm index.php3 index.html
</IfModule>
- Khai báo vị trí các file binary của php:
Trích:
[root@elcom php-5.2.6]# cd /usr/local/php/bin/
[root@elcom bin]# for file in *; do ln -s /usr/local/php/bin/$file /usr/bin/$file;
> done
- Đến đây thì cơ bản đã hoàn thành..!

- Các bạn tạo thử 1 file phpinfo để kiểm tra sự hoạt động của PHP,
Trích:
[root@elcom /]# cd /usr/local/apache2/htdocs/
[root@elcom htdocs]# vi phpinfo.php
Nội dụng file phpinfo.php:
Trích:
<?php
phpinfo();
?>

- Bật trình duyệt lên và xem kết quả:
- OK có cả MYSQL là Okie.- Bài tiếp theo, sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt: SSL/TLS support for Apache

thay đổi nội dung bởi: conan1412v, 02-11-2008 lúc 00:54
  #4  
Old 02-11-2008, 07:57
killed killed vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 1,298
Thanks: 40
Thanked 130 Times in 69 Posts
Hay, ghi lại để xem sau này
  #5  
Old 03-11-2008, 22:19
tracert tracert vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Tuổi: 32
Bài gởi: 8
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Thanks conan1412v!
Nhưng nếu bài này lấy ở đâu về thì phải ghi rõ nguồn gốc nhé
  #6  
Old 04-11-2008, 07:16
conan1412v's Avatar
conan1412v conan1412v vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Nơi Cư Ngụ: Mai Dịch - Hà Nội
Tuổi: 35
Bài gởi: 968
Thanks: 18
Thanked 89 Times in 18 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi tracert View Post
Thanks conan1412v!
Nhưng nếu bài này lấy ở đâu về thì phải ghi rõ nguồn gốc nhé
thanks tracert!
bài này mình tự viết...sau khi vất vả mấy ngày ko thành công..!, tất nhiên khi gặp lỗi (chủ yếu vè MySQL) cũng phải hỏi google là chuyện bình thường.!

Nếu bạn để ý..bài này mình làm đến đâu...Post lên Forum đến đó.

thay đổi nội dung bởi: conan1412v, 04-11-2008 lúc 14:14
  #7  
Old 16-05-2009, 14:06
hahatieumuoi hahatieumuoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 11
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mong bạn trả lời cho mình sớm,do mình cũng đang cần gấp,xin cảm ơn
  #8  
Old 16-05-2009, 17:16
killed killed vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 1,298
Thanks: 40
Thanked 130 Times in 69 Posts
Cần gấp cái gì, nói cái gì vậy bạn
  #9  
Old 16-05-2009, 23:16
phonghp phonghp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội ơi...
Bài gởi: 1,117
Thanks: 86
Thanked 44 Times in 29 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi killed View Post
Cần gấp cái gì, nói cái gì vậy bạn
chắc bác ấy bị lạc
  #10  
Old 17-05-2009, 16:33
hahatieumuoi hahatieumuoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 11
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Vì mình đã cài theo hướng dẫn cài đặt rồi nhưng bước cuối cùng thử kiểm tra hoạt động của PHP vẫn chưa được nên mình có gởi tin nhắn đến conan1412v, và mong được trả lời sớm.
Ðề tài đã khoá

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Install PHP - MySQL with IIS LDP KHO LAB NHẤT NGHỆ 232 03-12-2010 22:35
Không kết nối PHP5 và MySQL được: Hãy xem killed Web Servers 9 20-05-2009 19:32
Restore Database từ MySQL server 4.x sang MySQL server 5.x Hoangvt Database 4 18-12-2007 18:06
Install hai hệ điều hành Thanhhoaicntt Server Management 2 26-11-2007 21:20
Install CA cho BE & FE vunguyenxuan Mail Server 3 20-07-2007 15:44Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:32
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger