Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > WEB - ĐỒ HỌA - LẬP TRÌNH > Web Development > FLEX
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 29-07-2011, 13:51
clh clh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Đam Mê
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 321
Thanks: 8
Thanked 213 Times in 93 Posts
Một số hiệu ứng Flex

HIỆU ỨNG RUNG ĐỘNG

DEMO / DOWNLOAD

I. Giới thiệu

Việc lấy dữ liệu show sản phẩm hoàn toàn dựa vào bài viết sau :

http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=198542

Chúng ta chỉ quan tâm đến phần hiệu ứng ở trang thumb.mxml như sau.

Code trangrang thumb.mxml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:VBox xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" width="125" height="125"
horizontalAlign="center" paddingBottom="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingTop="5">
<mx:Blur id="blurImage" duration="1000"
blurXFrom="0.0" blurXTo="10.0"
blurYFrom="0.0" blurYTo="10.0"/>
<mx:Blur id="unblurImage" duration="1000"
blurXFrom="10.0" blurXTo="0.0"
blurYFrom="10.0" blurYTo="0.0"/>

<mx:Image width="75" height="75" source="images/{data.Hinh}" mouseDownEffect="{blurImage}"
mouseUpEffect="{unblurImage}"
/>
<mx:Text width="100" text="{data.Tensp}" />
</mx:VBox>

Chúc bạn thành công.
__________________
[URL="http://img213.imageshack.us/img213/8903/avatam.jpg"][IMG]http://img862.imageshack.us/img862/461/avata.png[/IMG][/URL]
[URL="http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=176927"]LAB MCSA 2K8 step by step[/URL]
[URL="http://www.virtuatopia.com/index.php/VMware_Server_2.0_Essentials"]Vmware Sevver[/URL]
[SIZE=2][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]C[/URL][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]ấu h[/URL][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]ình File Sevver[/URL] - [URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=104887"]L[SIZE=2]ý Thuy[SIZE=2]ết Ph[SIZE=2]ân Quy[SIZE=2]ền[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/URL][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[URL="https://access.redhat.com/site/documentation/"][LEFT][FONT=Liberation Sans]Red Hat Linux[/FONT]Step By Step[/LEFT]
[/URL][URL="http://www.linuxtopia.org/online_books/centos_linux_guides/centos_linux_step_by_step_guide/"][COLOR=Blue]Cenos Step by Step[/COLOR][/URL]
[URL="http://www.tecmint.com/centos-6-3-step-by-step-installation-guide-with-screenshots/"][COLOR=Blue]LAB Cenos 6.3 Step By Step[/COLOR][/URL]
[URL="http://linux.die.net/abs-guide/"]LEARN LINUX ADVANCE[/URL]
[URL="http://install.lon-capa.org/"][COLOR=Blue]Isnttallll Linux[/COLOR][/URL]
[URL="http://perldoc.perl.org/index-tutorials.html"]Linux tutorial[/URL]
[URL="http://www.linux.org/tutorial/view/advanced-level-course"]LUNUX ADVANCED[/URL]
[URL="http://www.hyper-v-mart.com/Howto/Install_CentOS_5_VM_Step_by_Step.aspx"][SIZE=2]Install CentOS Linux Virtual Machine in Windows Hyper-V Server[/SIZE][/URL]
[URL="http://content.digiex.net/Cisco/Network_Visualizer_6/labs/whnjs.htm"][SIZE=2]LAB CCNA STEP BY STEP[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.freeccnaworkbook.com/workbooks/ccna"][SIZE=2]Learn CCNA Step by Step[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.mtsac.edu/%7Ejgau/P@ssw0rd/CISN51/labs/whnjs.htm"][SIZE=2]CCNA Tutorial[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.chinaitlab.com/www/school/ccnp-lab.htm"][SIZE=2]CCNA LAB Demo[/SIZE][/URL][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2]
[URL="http://itdaddy.wordpress.com/category/home-lab-setup-topology/"][SIZE=2]CCNA - LEARN[/SIZE][/URL]
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

[B][URL="http://www.thegeekstuff.com/2010/06/vmware-esxi-installation-guide/"]VMware[/URL] [URL="http://cloudstack.apache.org/docs/en-US/Apache_CloudStack/4.0.0-incubating/html/Installation_Guide/vmware-install.html"]vSphere[/URL] [URL="http://teknoteknik.wordpress.com/2011/03/28/15-steps-to-create-your-own-vmware-vsphere-lab-on-your-home-computer/"]Installation[/URL] [URL="http://en.community.dell.com/techcenter/virtualization/w/wiki/vmware-vsphere-ft-step-by-step-example.aspx"]and Configuration[/URL]
[URL="http://www.sysadmintutorials.com/tutorials/vmware-vsphere-4/esx-4/installing-vmware-esx-4/"]vSphere-4 [/URL]
[URL="http://blogs.vmware.com/thinapp/2012/06/step-by-step-setup-of-thinapp-factory-in-vsphere-using-the-executable.html"]VMWare[/URL] [URL="http://www.virtualizationadmin.com/articles-tutorials/vmware-esx-and-vsphere-articles/installation-and-deployment/10-steps-install-use-free-vmware-esxi-4.html"]vSphere [/URL][/B]
[B][SIZE=3][URL="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd548350%28v=ws.10%29.aspx"]Security[/URL] [URL="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14715.test-lab-guide-mini-module-cross-forest-certificate-enrollment-using-certificate-enrollment-web-services.aspx"]in[/URL] [URL="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/default.aspx?PageIndex=3"]Windows Server 2008[/URL][/SIZE][/B]

[URL="http://www.server-world.info/en/"]Học Linux[/URL]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 29-07-2011, 14:04
clh clh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Đam Mê
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 321
Thanks: 8
Thanked 213 Times in 93 Posts
Hiệu ứng Zoom hình

HIỆU ỨNG ZOOM HÌNH

DEMO / DOWNLOAD

Trang thumb.mxml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:VBox xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" width="200" height="200"
horizontalAlign="center" mouseOver="vao(event)" mouseOut="ra(event)" paddingBottom="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingTop="5">
<mx:Script>
<![CDATA[
import flash.events.MouseEvent;
import mx.states.SetStyle;
private function vao(event:MouseEvent)
{
setStyle("borderStyle",'solid');
setStyle("dropShadowEnabled",true);
setStyle("backgroundColor",'#EBF8B5');
}
private function ra(event:MouseEvent)
{
setStyle("borderStyle",'none');
setStyle("backgroundColor",'none');
}
public function doZoom(event:MouseEvent):void {
if (zoomAll.isPlaying) {
zoomAll.reverse();
}
else {
zoomAll.play([event.target], event.type == MouseEvent.ROLL_OUT ? true : false);
}
}
]]>
</mx:Script>

<mx:Zoom id="zoomAll" zoomWidthTo="1.1" zoomHeightTo="1.1" zoomWidthFrom=".8" zoomHeightFrom=".8" />

<mx:Image width="150" height="150" source="images/{data.Hinh}"
scaleX=".5" scaleY=".5"
rollOver="doZoom(event)"
rollOut="doZoom(event)"/>

<mx:Text width="100" text="{data.Tensp}" />
</mx:VBox>

Chúc bạn thành công.
__________________
[URL="http://img213.imageshack.us/img213/8903/avatam.jpg"][IMG]http://img862.imageshack.us/img862/461/avata.png[/IMG][/URL]
[URL="http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=176927"]LAB MCSA 2K8 step by step[/URL]
[URL="http://www.virtuatopia.com/index.php/VMware_Server_2.0_Essentials"]Vmware Sevver[/URL]
[SIZE=2][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]C[/URL][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]ấu h[/URL][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]ình File Sevver[/URL] - [URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=104887"]L[SIZE=2]ý Thuy[SIZE=2]ết Ph[SIZE=2]ân Quy[SIZE=2]ền[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/URL][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[URL="https://access.redhat.com/site/documentation/"][LEFT][FONT=Liberation Sans]Red Hat Linux[/FONT]Step By Step[/LEFT]
[/URL][URL="http://www.linuxtopia.org/online_books/centos_linux_guides/centos_linux_step_by_step_guide/"][COLOR=Blue]Cenos Step by Step[/COLOR][/URL]
[URL="http://www.tecmint.com/centos-6-3-step-by-step-installation-guide-with-screenshots/"][COLOR=Blue]LAB Cenos 6.3 Step By Step[/COLOR][/URL]
[URL="http://linux.die.net/abs-guide/"]LEARN LINUX ADVANCE[/URL]
[URL="http://install.lon-capa.org/"][COLOR=Blue]Isnttallll Linux[/COLOR][/URL]
[URL="http://perldoc.perl.org/index-tutorials.html"]Linux tutorial[/URL]
[URL="http://www.linux.org/tutorial/view/advanced-level-course"]LUNUX ADVANCED[/URL]
[URL="http://www.hyper-v-mart.com/Howto/Install_CentOS_5_VM_Step_by_Step.aspx"][SIZE=2]Install CentOS Linux Virtual Machine in Windows Hyper-V Server[/SIZE][/URL]
[URL="http://content.digiex.net/Cisco/Network_Visualizer_6/labs/whnjs.htm"][SIZE=2]LAB CCNA STEP BY STEP[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.freeccnaworkbook.com/workbooks/ccna"][SIZE=2]Learn CCNA Step by Step[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.mtsac.edu/%7Ejgau/P@ssw0rd/CISN51/labs/whnjs.htm"][SIZE=2]CCNA Tutorial[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.chinaitlab.com/www/school/ccnp-lab.htm"][SIZE=2]CCNA LAB Demo[/SIZE][/URL][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2]
[URL="http://itdaddy.wordpress.com/category/home-lab-setup-topology/"][SIZE=2]CCNA - LEARN[/SIZE][/URL]
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

[B][URL="http://www.thegeekstuff.com/2010/06/vmware-esxi-installation-guide/"]VMware[/URL] [URL="http://cloudstack.apache.org/docs/en-US/Apache_CloudStack/4.0.0-incubating/html/Installation_Guide/vmware-install.html"]vSphere[/URL] [URL="http://teknoteknik.wordpress.com/2011/03/28/15-steps-to-create-your-own-vmware-vsphere-lab-on-your-home-computer/"]Installation[/URL] [URL="http://en.community.dell.com/techcenter/virtualization/w/wiki/vmware-vsphere-ft-step-by-step-example.aspx"]and Configuration[/URL]
[URL="http://www.sysadmintutorials.com/tutorials/vmware-vsphere-4/esx-4/installing-vmware-esx-4/"]vSphere-4 [/URL]
[URL="http://blogs.vmware.com/thinapp/2012/06/step-by-step-setup-of-thinapp-factory-in-vsphere-using-the-executable.html"]VMWare[/URL] [URL="http://www.virtualizationadmin.com/articles-tutorials/vmware-esx-and-vsphere-articles/installation-and-deployment/10-steps-install-use-free-vmware-esxi-4.html"]vSphere [/URL][/B]
[B][SIZE=3][URL="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd548350%28v=ws.10%29.aspx"]Security[/URL] [URL="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14715.test-lab-guide-mini-module-cross-forest-certificate-enrollment-using-certificate-enrollment-web-services.aspx"]in[/URL] [URL="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/default.aspx?PageIndex=3"]Windows Server 2008[/URL][/SIZE][/B]

[URL="http://www.server-world.info/en/"]Học Linux[/URL]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 05-08-2011, 21:02
chickchick chickchick vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gởi: 6
Thanks: 16
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hỏi flex version mấy?

Bài viết hay, ma bạn ơi cho mình hỏi là hiện nay Nhất Nghệ đang dạy lả flex phiên bản mấy vậy, tại mình thấy bây giờ adobe nó đã có phiên bản 4.5 rồi?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-08-2011, 17:41
clh clh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Đam Mê
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 321
Thanks: 8
Thanked 213 Times in 93 Posts
Hiện tại Nhất Nghệ đang dạy phiên bản 3.2. Và có thể lớp kế tiếp thì phiên bản 4.5 vì thầy đã dự định 4.5 luôn nhưng hiện đang có một số điều chỉnh cho phù hợp. Bạn học 3.2 nhưng có thể hỏi code về 4.5 thầy sẽ giải thích cho các bạn.

Chúc bạn thành công.
__________________
[URL="http://img213.imageshack.us/img213/8903/avatam.jpg"][IMG]http://img862.imageshack.us/img862/461/avata.png[/IMG][/URL]
[URL="http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=176927"]LAB MCSA 2K8 step by step[/URL]
[URL="http://www.virtuatopia.com/index.php/VMware_Server_2.0_Essentials"]Vmware Sevver[/URL]
[SIZE=2][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]C[/URL][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]ấu h[/URL][SIZE=2][URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=72525"]ình File Sevver[/URL] - [URL="http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=104887"]L[SIZE=2]ý Thuy[SIZE=2]ết Ph[SIZE=2]ân Quy[SIZE=2]ền[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/URL][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[URL="https://access.redhat.com/site/documentation/"][LEFT][FONT=Liberation Sans]Red Hat Linux[/FONT]Step By Step[/LEFT]
[/URL][URL="http://www.linuxtopia.org/online_books/centos_linux_guides/centos_linux_step_by_step_guide/"][COLOR=Blue]Cenos Step by Step[/COLOR][/URL]
[URL="http://www.tecmint.com/centos-6-3-step-by-step-installation-guide-with-screenshots/"][COLOR=Blue]LAB Cenos 6.3 Step By Step[/COLOR][/URL]
[URL="http://linux.die.net/abs-guide/"]LEARN LINUX ADVANCE[/URL]
[URL="http://install.lon-capa.org/"][COLOR=Blue]Isnttallll Linux[/COLOR][/URL]
[URL="http://perldoc.perl.org/index-tutorials.html"]Linux tutorial[/URL]
[URL="http://www.linux.org/tutorial/view/advanced-level-course"]LUNUX ADVANCED[/URL]
[URL="http://www.hyper-v-mart.com/Howto/Install_CentOS_5_VM_Step_by_Step.aspx"][SIZE=2]Install CentOS Linux Virtual Machine in Windows Hyper-V Server[/SIZE][/URL]
[URL="http://content.digiex.net/Cisco/Network_Visualizer_6/labs/whnjs.htm"][SIZE=2]LAB CCNA STEP BY STEP[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.freeccnaworkbook.com/workbooks/ccna"][SIZE=2]Learn CCNA Step by Step[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.mtsac.edu/%7Ejgau/P@ssw0rd/CISN51/labs/whnjs.htm"][SIZE=2]CCNA Tutorial[/SIZE][/URL]
[URL="http://www.chinaitlab.com/www/school/ccnp-lab.htm"][SIZE=2]CCNA LAB Demo[/SIZE][/URL][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2]
[URL="http://itdaddy.wordpress.com/category/home-lab-setup-topology/"][SIZE=2]CCNA - LEARN[/SIZE][/URL]
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

[B][URL="http://www.thegeekstuff.com/2010/06/vmware-esxi-installation-guide/"]VMware[/URL] [URL="http://cloudstack.apache.org/docs/en-US/Apache_CloudStack/4.0.0-incubating/html/Installation_Guide/vmware-install.html"]vSphere[/URL] [URL="http://teknoteknik.wordpress.com/2011/03/28/15-steps-to-create-your-own-vmware-vsphere-lab-on-your-home-computer/"]Installation[/URL] [URL="http://en.community.dell.com/techcenter/virtualization/w/wiki/vmware-vsphere-ft-step-by-step-example.aspx"]and Configuration[/URL]
[URL="http://www.sysadmintutorials.com/tutorials/vmware-vsphere-4/esx-4/installing-vmware-esx-4/"]vSphere-4 [/URL]
[URL="http://blogs.vmware.com/thinapp/2012/06/step-by-step-setup-of-thinapp-factory-in-vsphere-using-the-executable.html"]VMWare[/URL] [URL="http://www.virtualizationadmin.com/articles-tutorials/vmware-esx-and-vsphere-articles/installation-and-deployment/10-steps-install-use-free-vmware-esxi-4.html"]vSphere [/URL][/B]
[B][SIZE=3][URL="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd548350%28v=ws.10%29.aspx"]Security[/URL] [URL="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14715.test-lab-guide-mini-module-cross-forest-certificate-enrollment-using-certificate-enrollment-web-services.aspx"]in[/URL] [URL="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/default.aspx?PageIndex=3"]Windows Server 2008[/URL][/SIZE][/B]

[URL="http://www.server-world.info/en/"]Học Linux[/URL]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-08-2011, 20:44
chickchick chickchick vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gởi: 6
Thanks: 16
Thanked 0 Times in 0 Posts
Flex version.

Ah, mình chỉ hỏi thế thôi, đợi khi nào NN dạy phiên bản 4 or 4.5 sẽ đi học lận. Tại mình thấy bạn có mấy tutorial hay wa' , làm thử mà nó ko chạy, vì mình đang sài phiên bản 4.5. Cảm ơn bạn đã reply lại.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 09-08-2011, 08:32
ncom ncom vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gởi: 8
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 3 Posts
Thực ra chạy theo phiên bản sẽ rất mệt mỏi. Vấn đề là xem mình muốn làm gì, dự án của mình thuộc mảng nào, có thực sự cần 4.5 hay không, ví dụ phát triển Mobile Apps chẳng hạn?

Còn bình thường, lướt web sẽ thấy hầu hết Flex Developer trên thế giới đều cho rằng Flex 3 đã vô cùng "solid", tức là đã thực sự trưởng thành. Từ Flex 2 lên Flex 3 là một cải tiến vượt bậc, vì nó gắn liền với sự thay đổi từ AS2 lên AS3, từ procedure programming lên OOP. Còn Flex 3 lên Flex 4 rồi Flex 4.5 vẫn là AS3, kiến trúc Halo Component chuyển sang Spark Component không có nhiều ý nghĩa thậm chí bị thiếu một số component quan trọng nên phải quay lại "dùng tạm" của Halo. Vừa rồi Flex 4.5 sau nhiều trì hoãn mới bổ sung Spark Datagrid nhưng mấy đặc tính nhiều hứa hẹn như smooth scrolling vẫn cứ giật giật, chưa thực sự thuyết phục. Một số thuộc tính như padding bị phức tạp hóa không cần thiết trong khi chỉ cần như Flex 3 đã là quá đủ. Cách làm skin cũng bị phức tạp hóa nếu tuân thủ quy trình Catalyst và chỉ cần thiết nếu Designer và Coder tách biệt, còn nếu tự code tự design luôn thì theo cách của Flex 3 lại năng suất hơn. CSS của Flex 3 cũng đơn giản hơn nhưng vẫn đủ dùng, không cần quá chi tiết và mất thì giờ như Flex 4 hoặc 4.5. Binding cũng vậy, Flex 3 cũng thừa sức làm được những thứ được nói có vẻ quá ồn ào ở Flex 4 và 4.5, chẳng hạn binding 2 chiều.

Hơn nữa, cái gì mới ra lò cũng cần 1 tới 2 năm để cộng đồng đóng góp bổ sung những cái hay nhất, tuyệt nhất. Khối lượng các Framework, API, custom component mở rộng cho Flex 3 hiện nay đã cực lớn và hoàn thiện, chắc còn lâu lắm Flex 4.5 mới đạt được. Thậm chí bản thân Adobe sẽ còn phải fix bugs và release các bản build mới cho nó dài dài.

Ngược lại, về IDE, phải công nhận Flash Builder 4.5 quả thật có nhiều tiện ích và hỗ trợ tuyệt vời, có thể nói đã đạt đến tầm bộ Visual Studio của Microsoft (với plug-in Amethyst cho Flex). Các templates, autocomplete, generators, refactors... quá phong phú và mạnh mẽ. Tốc độ, kể cả Profiler, hiển nhiên vượt trội so với Flex Builder 3.0.2 hay Flash Builder 4.0.1. Flash Builder 4.5 quá nhanh, quá nguy hiểm.

Tóm lại, nếu phát triển một project hoàn toàn mới, hiển nhiên phiên bản Flex và Flash Builder 4.5 mới nhất sẽ được khuyên dùng. Nó cũng cần thiết nếu phát triển các App cần dịch ra từng Native Mobile Platform như iOS, Android hoặc RIM vì nếu dùng Flex 3 thì sẽ phải gắn thêm bộ dịch của hãng thứ ba. Còn nếu chỉ với mục đích học tập, nghiên cứu hoặc tiếp quản, bảo trì một dự án Flex đã có sẵn thì không cần lăn tăn nghĩ ngợi nhiều về phiên bản Flex. Kết quả cuối cùng, file SWF, là hoàn toàn giống nhau, không nhanh hơn, không mạnh hơn, thậm chí kích cỡ sẽ bị phình ra khá nhiều nếu dùng Flex 4, 4.5 so với Flex 3.6, bản hoàn thiện cuối cùng của thế hệ Flex 3.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 4 người gửi lời cảm ơn ncom vì bài viết hữu ích này:
  #7  
Old 14-05-2012, 14:36
dangnt0490 dangnt0490 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 38
Thanks: 7
Thanked 1 Time in 1 Post
thank các bạn

thank các bạn nhiều nha
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 21-11-2013, 10:56
thamtutamlong1 thamtutamlong1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Aug 2013
Tuổi: 30
Bài gởi: 152
Thanks: 3
Thanked 4 Times in 4 Posts
mấy cái này phải đầu tư chuyên sâu thì mới hiểu rõ hết vấn đề được.
hiện tại anh em nào muốn trao đổi về công nghệ điện toán đám mây thì liên hệ với dich vu tham tu tam long của mình để trực tiếp nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Giới thiệu giao thức TCP vuivemai KHO LAB NHẤT NGHỆ 8 28-11-2010 18:39
Tìm hiểu các số Sequence và số ACK, Destination Port và Source Port trong TCP Header vuivemai KHO LAB NHẤT NGHỆ 5 04-11-2010 06:48
[Ask] Nghiên cứu card đồ họa zizi1207 Hardware 2 10-05-2010 15:32
Từ BOOTP đến DHCP vuivemai KHO LAB NHẤT NGHỆ 0 21-08-2009 00:28Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 16:34
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger