View Single Post
  #1  
Old 23-06-2011, 10:30
chance83vn chance83vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Tuổi: 37
Bài gởi: 12
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
POP server Mdeamon không gửi mail cho client!

Xin mọi người giúp đỡ, các client mail trong mạng nhà mình bây giờ không tại nào nhận mail được mặc. Mình đã kiểm tra POP server Mdeamon vẫn ok. Không hiểu là lỗi gì!

Đây là log của POP Mdeamon:

Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2886]
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2748656MD8915@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] POP session complete, 392 bytes transferred!
Thu 2011-06-23 10:27:49: ----------
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2888]
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2750218MD2327@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] POP session complete, 392 bytes transferred!
Thu 2011-06-23 10:27:50: ----------
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2890]
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2751828MD1465@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] POP session complete, 392 bytes transferred!
Thu 2011-06-23 10:27:52: ----------
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2892]
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2753656MD1250@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] POP session complete, 392 bytes transferred!

Theo log này thì phải client phải nhận được thư rồi đúng không, nhưng không có thư nào gửi về hết! Mong các cao thủ tư vấn dùm!

Thank so much!
Trả Lời Với Trích Dẫn