View Single Post
  #1  
Old 26-06-2012, 13:30
o0o_khoaphp_o0o o0o_khoaphp_o0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 
Tham gia ngày: May 2008
Tuổi: 33
Bài gởi: 1,362
Thanks: 22
Thanked 1,810 Times in 383 Posts
Lập trình iPhone - Hướng dẫn TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA CÁC VIEW (Pass Data)

TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA CÁC VIEW

Yêu cầu: Thiết kế ứng dụng gồm 2 view: NhatNgheViewController XuLyViewController
- NhatNgheViewController có 1 textfield.
- XuLyViewController có 1 label.
- Khách hàng nhập họ tên trong textfield, click nút Truyền dữ liệu. Viết code chuyển màn hình sang XuLyViewController, đồng thời hiện ra tên mà khách đã nhập.B1: Tạo project mới tên PassData, có dạng Single View


B2: Mở file NhatNgheViewController.xib, kéo 1 textfield và 1 button vào ứng dụng


B3: Ánh xạ vào file NhatNgheViewController.h


B4: Tạo View thứ 2, view này sẽ nhận dữ liệu từ NhatNgheViewController.xib
- Click phải PassData, chọn New File


- Chọn Objective-C class


* Class: XuLyViewController
* Subclass of: UIViewController
* Check vào ô With XIB for user interface


B5 : Chọn file XuLyViewController.xib, kéo 1 label vào trong ứng dụng


B6: Ánh xạ label này vào XuLyViewController.h, label này sẽ hiển thị dữ liệu nhập từ NhatNgheViewController


B7: Trong file XuLyViewController.h, khai báo biến hoten. Biến này sẽ có giá trị là dữ liệu khách hàng nhập từ trang NhatNgheViewController


B8: Mở file XuLyViewController.m, viết code cho hàm viewDidLoad.


B9: Mở file NhatNgheViewController.m, viết code cho hàm truyenDuLieu.

Hàm này có 3 nhiệm vụ:

- Khởi tạo 1 biến có dạngXuLyViewController, tên biến là xuly

- Lấy chuỗi khách hàng nhập từ textfield txtHoTen, và gán cho xuly.hoten

- Hiện XuLyViewConrtroller lên màn hình ứng dụng.Build ứng dụng và xem kết quả.

thay đổi nội dung bởi: o0o_khoaphp_o0o, 07-07-2012 lúc 14:25
Trả Lời Với Trích Dẫn