View Single Post
  #1  
Old 07-06-2012, 10:18
o0o_khoaphp_o0o o0o_khoaphp_o0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 
Tham gia ngày: May 2008
Tuổi: 33
Bài gởi: 1,362
Thanks: 22
Thanked 1,810 Times in 383 Posts
Bài tập: Viết ứng dụng tính tổng 2 số trên iPhone

VIẾT ỨNG DỤNG TÍNH TỔNG 2 SỐ TRÊN IPHONEYêu cầu:
1 – Tạo Application icon và Launch Image cho ứng dụng
2 – Định dạng màu chữ & nền các đối tượng như trên hình
3 – Tính ra tổng 2 số khách hàng đã nhập

BẮT ĐẦU:

Phần 1: Tạo Application Icons và Launch Images

B1: Khởi động xCode, click chọn Create a new Xcode project


B2: Chọn kiểu ứng dụng là Single View Application, click Next


B3: Đặt tên project như sau:
Product Name: bai1
Company Identifier: NhatNghe
Class Prefix: nhatnghe
Device Family: iPhone
Bỏ check Use Storyboard, Use Automatic & Include Unit Tests

Click Next.

B4: Chọn folder chứa Project: Desktop/Ho_Ten_Cua_Hoc_Vien

- Click Create

B5: Trong khung Project Navigator, Click chọn bai1. Chọn Summary, cuộn xuống tìm App IconsLaunch Images

- Kéo nhatnghe.PNG vào App Icons bai1.PNG vào Launch Images


B6: Click chọn file nhatngheViewController.m, Tìm function viewDidLoad(), gõ thêm dòng sleep(5);


Run ứng dụng xem kết quả

Phần 2: Tạo các đối tượng trên form và viết code xử lí

B7: Click chọn file nhatngheViewController.xib. Kéo các đối tượng như sau vào ứng dụng


B8: Khung , click chọn
- File nhatngheViewController.h, bổ sung cặp ngoặc nhọn như sau:B9: Click chuột vào ô textfile 1, đè phím Ctrl, kéo chuột thả vào bên trong cặp {} của file nhatngheViewController.h- Chọn Connection: Outlet
Name: txtNumber1


- Làm tương tự cho txtNumber2lblResultB10: Kéo button Tính Tổng, cấu hình như sau:


Lưu ý: Vì đây là 1 button, khi click button thì ứng dụng sẽ thực thi 1 function, do đó, kéo button vào ngay sau dấu }
Xem kết quả:Phần 3: Viết code cho hàm tinhTong
- Mở file nhatngheViewController.m, tìm hàm

Code:
- (IBAction)tinhTong:(id)sender {

}
- Viết code sau:


Chú thích:

- txtNumber1.text: Lấy chuỗi khách hàng nhập vào textfield txtNumber1

- floatValue: Để tính tổng, hàm này ép chuỗi khách hàng nhập về dạng float

- stringWithFormat: Hàm này tạo ra chuỗi kết quả để xuất vào label lblKetQua

Run ứng dụng để xem kết quả

thay đổi nội dung bởi: o0o_khoaphp_o0o, 14-06-2012 lúc 20:14
Trả Lời Với Trích Dẫn