View Single Post
  #11  
Old 24-11-2008, 09:20
zince zince vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Tuổi: 33
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Chào anh chị em. Thử phân tích cái này xem.(biểu đồ use-case)
----------------------------
QUẢN LÝ THI TỐT NGHIỆP PTCS

Một phòng giáo dục huyện muốn lập hệ thống thông tin để quản lý công tác thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở (PTCS). Công tác thi được tổ chức như sau:
Lãnh đạo phòng giáo dục thành lập nhiều hội đồng thi (mỗi hội đồng thi gồm một trường hoặc một số trường gần nhau). Mỗi hội đồng thi có một mã số duy nhất, một mã số hội đồng thi xác định tên hội đồng thi, họ tên chủ tịch hội đồng, địa chỉ, điện thoại.
Mỗi hội đồng thi được bố trí cho một số phòng thi, mỗi phòng thi có một số hiệu phòng thi duy nhất, một phòng thi xác định địa chỉ phòng thi. Số hiệu phòng thi được đánh số khác nhau tại tất cả các hội đồng thi.
Giáo viên của các trường trực thuộc phòng được điều động đến các hội đồng để coi thi, mỗi trường có thể có hoặc không có thí sinh dự thi , mỗi trường có một mã trường duy nhất, mỗi trường xác định một tên trường, địa chỉ, loại hình đào tạo (Công lập, chuyên, bán công, dân lập, nội trú…). Giáo viên của một trường có thể làm việc tại nhiều hội đồng. Mỗi giáo viên có tên giáo viên, chuyên môn giảng dạy, chức danh trong hội đồng thi. Đối với giáo viên được phân công làm giám sát thì không được phân công làm công tác coi thi trong suốt một kỳ thi. Giáo viên giám sát chịu trách nhiệm giám sát công tác coi thi, xử lý các tình huống như là trong phòng thi có các thắc mắc, học sinh vi phạm quy chế thi vượt quá quyền hạn của giáo viên coi thi thì giáo viên có trách nhiệm báo cho giám sát để giám sát chuyển đến hội đồng thi để giải quyết.
Các thí sinh có một số báo danh duy nhất, mỗi số báo danh xác định tên thí sinh, ngày sinh, giới tính, mỗi thí sinh được xếp thi tại một phòng thi nhất định cho tất cả các môn thi, mỗi thí sinh có thể có chứng chỉ nghề hoặc không. Thí sinh của cùng một trường chỉ dự thi tại một hội đồng thi. Mỗi môn thi có tên môn thi, thời gian làm bài. Giả sử toàn bộ các thí sinh đều thi chung một số môn do Sở giáo dục quy định. Mỗi môn thi được tổ chức trong một buổi của một ngày nào đó. Ứng với mỗi môn thi, một thí sinh có một điểm thi duy nhất.
Đến thời điểm thi, hội đồng thi sẽ tiến hành xếp lịch thi và phân công giáo viên coi thi. Theo quy định thì giáo viên có chuyên môn trùng với môn thi thì không được xếp coi thi môn đó, mỗi giáo viên chỉ được coi thi tại các phòng không được trùng nhau, tức là nếu có 3 môn thi thì giáo viên được phân coi thi 3 môn này ở ba phòng khác nhau tại cùng một hội đồng thi. Thông tin lịch thi bao gồm môn thi, buổi thi, phòng thi, giáo viên coi thi.
Trả Lời Với Trích Dẫn