View Single Post
  #1  
Old 10-07-2012, 18:39
o0o_khoaphp_o0o o0o_khoaphp_o0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 
Tham gia ngày: May 2008
Tuổi: 32
Bài gởi: 1,362
Thanks: 22
Thanked 1,810 Times in 383 Posts
Lập trình iPhone: Lấy ngày tháng năm hiện hành

NSDateFormatter, NSDate

Code lấy ngày, tháng năm hiện hành.

PHP Code:
    NSDateFormatter *df = [[NSDateFormatter allocinit];
    
    [
df setDateFormat:@"dd"];
    
NSString *myDayString = [NSString stringWithFormat:@"%@",
                   [
df stringFromDate:[NSDate date]]];
    
    [
df setDateFormat:@"MMM"];
    
NSString *myMonthString = [NSString stringWithFormat:@"%@",
                     [
df stringFromDate:[NSDate date]]];
    
    [
df setDateFormat:@"yyyy"];
    
NSString *myYearString = [NSString stringWithFormat:@"%@",
                    [
df stringFromDate:[NSDate date]]];
    
    
NSLog(@"Day: %@"myDayString);
    
NSLog(@"Month: %@"myMonthString);
    
NSLog(@"Year: %@"myYearString);
    
    [
df release]; 
Kết quả

Trả Lời Với Trích Dẫn