View Single Post
  #1  
Old 24-06-2012, 14:38
daklakit2010 daklakit2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Tuổi: 33
Bài gởi: 37
Thanks: 18
Thanked 3 Times in 3 Posts
Ý tưởng sắp xếp bài

Vì để sắp xếp mãng không có j khác là các giá trị nó phải tuân theo 1 quy luật:
Vì bài có 52 lá không có con nào bằng nhau vì vậy khi đặt tên cho các lá bài ta phải tuân theo quy luật sau.
Bích: a1 -> a13
Chuồn: b1->b13
Rô: c1->c13
Cơ: d1->d13

để có thể sắp xếp các lá bài tăng dần hay giảm dần ta làm như sau
mỗi lần random 1 lá bài ta add nó vào 1 mãng tên là labainew
sau khi random đc 13 lá thì mãng labainew cũng có 13 phần tử

sau đó chỉ cần dùng hàm sắp xếp mãng labainew theo chiều tăng dần hay giảm dần là được rồi.
Hàm sắp xếp mãng
Trích:
//the "key" is the *name* of the @property as a string. So you can also sort by @"label" if you'd like
NSSortDescriptor * sortByScore = [NSSortDescriptor sortDescriptorWithKey:@"score" ascending:YES];
[scores sortUsingDescriptors:[NSArray arrayWithObject:sortByScore]];
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn daklakit2010 vì bài viết hữu ích này: