View Single Post
  #1  
Old 20-10-2015, 19:35
phatdo18111992 phatdo18111992 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jan 2015
Tuổi: 27
Bài gởi: 91
Thanks: 28
Thanked 18 Times in 18 Posts
Lỗi quay PPPoE trên thiết bị Cisco 1921

Dear Anh/Chị Nhất Nghệ,
Hiện tại em có thiết bị Router Cisco 1921 quay PPPoE kết nối với nhà mạng VNPT (chạy được 1 năm trời hơn) thì hôm nay bị lỗi và không kết nối PPPoE được.
Em đã kiểm tra với nhà mạng thì kết nối PPPoE vẫn bình thường (thử dial trên thiết bị khác hoặc trực tiếp trên laptop thì bình thường).
Em cũng đã reset factory default con Cisco nhưng vẫn bị lỗi y chang
Đây là một số log debug lỗi từ thiết bị, Anh/Chị giúp em troubleshoot giúp với ạ.
Trích:
Oct 20 08:47:28.039: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
Oct 20 08:47:28.047: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 08:47:28.047: Vi2 PPP: Sending cstate UP notification
Oct 20 08:47:28.047: Vi2 PPP: Processing CstateUp message
Oct 20 08:47:28.055: PPP: Alloc Context [305CEBF4]
Oct 20 08:47:28.055: ppp1 PPP: Phase is ESTABLISHING
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 PPP: Using dialer call direction
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 PPP: Treating connection as a callout
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 PPP: Session handle[5A000001] Session id[1]
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: Event[OPEN] State[Initial to Starting]
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: O CONFREQ [Starting] id 1 len 14
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: Event[UP] State[Starting to REQsent]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 50 len 18
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 50 len 8
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 1 len 8
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 14
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 51 len 18
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 51 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 2 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 len 14
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 52 len 18
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 52 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 3 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 4 len 14
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 53 len 18
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 53 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 4 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 5 len 14
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 54 len 18
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 54 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 5 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 6 len 14
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 55 len 18
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Sent too many CONFNAKs. Switch to CONFREJ
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: O CONFREJ [REQsent] id 55 len 8
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 6 len 8
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 7 len 14
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 16 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 56 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: O CONFACK [REQsent] id 56 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq+] State[REQsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 7 len 8
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 8 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[ACKsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 8 len 8
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 9 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[ACKsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 9 len 8
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 10 len 14
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[ACKsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 10 len 8
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: Received too many CONFREJs. Closing CP
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 PPP DISC: LCP failed to negotiate
Oct 20 08:47:28.147: PPP: NET STOP send to AAA.
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: O TERMREQ [ACKsent] id 11 len 4
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: Event[CLOSE] State[ACKsent to Closing]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 6 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 LCP: I TERMACK [Closing] id 11 len 4
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 LCP: Event[Receive TermAck] State[Closing to Closed]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 LCP: Event[DOWN] State[Closed to Initial]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 PPP: Phase is DOWN
Oct 20 08:47:28.151: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di1
Oct 20 08:47:28.155: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down
Trích:
Oct 20 1056.587: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
Oct 20 1056.591: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 1058.799: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di1
Oct 20 1058.803: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down
Mong Anh/Chị Nhất Nghệ hỗ trợ em xử lý với ạ.
Trả Lời Với Trích Dẫn