Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   Firewall (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   [Help] trỏ tên miền về ip local (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=854509)

killer2627 29-10-2019 17:50

trỏ tên miền về ip local
 
kính thưa nhất nghệ.

Công ty em vừa ra yêu cầu trỏ 10 domain về 10 server trong local, phương án mua 10 đường internet với 10 ip tĩnh không được duyệt, sếp yêu cầu trỏ về 1 ip tĩnh có sẵn.

Theo em nghĩ liên quan đến gateway nên vào mục firewall xin chỉ giáo.

cao thủ nào từng triển khai xin cho em biết chức năng trỏ tên miền về ip tuơng ứng trong local (mở full port trên mỗi ip local) là gì và thiết bị làm được việc đó model hay tên gì.

xin cảm ơn.

fcgoogle 12-11-2019 12:00

theo mình thì chỉ có cách 1 web 1 port khác nhau ,10 tên miền vô 1 ip thì cũng như 1 tên miền 1ip thôi nhưng nhiều port :D

chuck_chuck 25-11-2019 14:00

Dựng con hosting share ra là giải quyết đc

dqbit 28-11-2019 10:07

Trích:

Nguyên văn bởi killer2627 (Post 2051787)
kính thưa nhất nghệ.

Công ty em vừa ra yêu cầu trỏ 10 domain về 10 server trong local, phương án mua 10 đường internet với 10 ip tĩnh không được duyệt, sếp yêu cầu trỏ về 1 ip tĩnh có sẵn.

Theo em nghĩ liên quan đến gateway nên vào mục firewall xin chỉ giáo.

cao thủ nào từng triển khai xin cho em biết chức năng trỏ tên miền về ip tuơng ứng trong local (mở full port trên mỗi ip local) là gì và thiết bị làm được việc đó model hay tên gì.

xin cảm ơn.

hi anh, nhu cầu của anh là làm được nhé, 10 Domain về 10 server local trên 1 hay nhiều IP tĩnh là bình thường nhé, cần đầu tư Firewall nhé.

thanks

fcgoogle 23-04-2020 15:07

Trích:

Nguyên văn bởi fcgoogle (Post 2051977)
theo mình thì chỉ có cách 1 web 1 port khác nhau ,10 tên miền vô 1 ip thì cũng như 1 tên miền 1ip thôi nhưng nhiều port :D

Chỉnh sửa tí nha, mình có nghiên cứu thêm thì việc trỏ 10 tên miền vô 1 ip tĩnh cũng không gì khó nha thớt:JFBQ001620702013A:
Cách thức trỏ này cũng tùy vào thớt xài web server gì nữa , trên firewall thì chỉ nat port 80 thôi , còn bên trong server ví dụ xampp thì chỉnh file /XAMPP/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf
Web1
<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@website01.com
DocumentRoot
"/XAMPP/HTDOCS/website1"

ServerName
website01.com

ServerAlias
www.website_01.com

ErrorLog "logs/website01.com-error.log"

CustomLog "logs/website01.com-access.log" common
<Directory "/XAMPP/HTDOCS/website1">

Options FollowSymLinks
AllowOverride All
DirectoryIndex index.php
Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>
Web 2
<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@website02.com

DocumentRoot
"/XAMPP/HTDOCS/website2"

ServerName
website02.com

ServerAlias
www.website02.com

ErrorLog "logs/website02.com-error.log"

CustomLog "logs/website02.com-access.log" common
<Directory "/XAMPP/HTDOCS/website2">

Options FollowSymLinks
AllowOverride All
DirectoryIndex index.php
Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>
Thêm nữa là vào file host trong etc ấy chỉnh thêm
127.0.0.1 website01.com
127.0.0.1 website02.com
IIS thì làm cũng tương tự nhưng khi tạo website mới thì có phần khai báo domain ấy thì ghi website01.com or website02.com vào :JFBQ001620702013A:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:10

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger