Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   Mail Server (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=106)
-   -   [Help] POP server Mdeamon không gửi mail cho client! (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=177984)

chance83vn 23-06-2011 10:30

POP server Mdeamon không gửi mail cho client!
 
Xin mọi người giúp đỡ, các client mail trong mạng nhà mình bây giờ không tại nào nhận mail được mặc. Mình đã kiểm tra POP server Mdeamon vẫn ok. Không hiểu là lỗi gì!

Đây là log của POP Mdeamon:

Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2886]
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2748656MD8915@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:48: [472:469:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:49: [472:469:2] POP session complete, 392 bytes transferred!
Thu 2011-06-23 10:27:49: ----------
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2888]
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2750218MD2327@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:50: [400:470:2] POP session complete, 392 bytes transferred!
Thu 2011-06-23 10:27:50: ----------
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2890]
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2751828MD1465@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:51: [480:471:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:52: [480:471:2] POP session complete, 392 bytes transferred!
Thu 2011-06-23 10:27:52: ----------
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] Accepting POP connection from [192.168.1.149 : 2892]
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK maisondudroit.org POP MDaemon 6.8.5 ready <MDAEMON-F201106231027.AA2753656MD1250@maisondudroit.org>
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- CAPA
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK Capability list follows
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> TOP
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> .
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- USER Pham.HoangLong
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK Pham.HoangLong... Recipient ok
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- PASS ******
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org's mailbox has 7 total messages (786237 octets).
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- STAT
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] --> +OK 7 786237
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] <-- LIST
Thu 2011-06-23 10:27:53: [472:472:2] Sending LIST response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] <-- UIDL
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] Sending UIDL response (not logged)
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] <-- QUIT
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] --> +OK Pham.HoangLong@maisondudroit.org maisondudroit.org POP Server signing off (7 messages left)
Thu 2011-06-23 10:27:54: [472:472:2] POP session complete, 392 bytes transferred!

Theo log này thì phải client phải nhận được thư rồi đúng không, nhưng không có thư nào gửi về hết! Mong các cao thủ tư vấn dùm!

Thank so much!

chance83vn 24-06-2011 13:03

Mọi người giúp với, hôm qua đã thử, có rất nhiều bad queue messages, process xong thì server mdeamon đã chạy bình thường.

Nhưng hôm nay thì chết cứng luôn, disconnect liên tục với server. Không thể gửi vào hay ra được!

Help please!:(

chance83vn 27-06-2011 09:03

Chào cả nhà, hôm nay mới tìm ra lí do, cái tội backup nhiều quá, nó ngốn hết sạch ổ cứng. Mdeamon không có chỗ mà chạy nữa :-p

trantrung020910 19-09-2019 08:21

minh cung bị tình trạng mail khong xuong may clien, bạn nói rõ sao khac phuc duoc tinh trạng nay


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:23

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger