Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Bài tập: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM trên iphone (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=392689)

o0o_khoaphp_o0o 19-06-2012 23:23

Bài tập: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM trên iphone
 
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM

Áp dụng bài UIAlertView và NSTimer các bạn vừa học trên lớp để viết code tạo ứng dụng sau:

- Thiết kế chương trình thi trắc nghiệm trực tuyến có giao diện như sau:

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/t...acnghiem_1.png

- Khi click nút Bắt Đầu Làm Bài thì: Viết code tạo đồng hồ đếm ngược từ 50 đến 0 (Làm bài trong 50 giây).

Khách hàng click chọn và trả lời từng câu hỏi.

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/t...acnghiem_2.png

- Khách hàng đã tra lời xong nhưng thời gian làm bài vẫn còn, có thể click nút Nộp Bài.

Hiện thông báo để confirm khách có thật sự muốn nộp bài không

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/t...acnghiem_3.png

- Sau khi nộp bài, hiện kết quả làm bài ra màn hình

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/t...acnghiem_4.png

- Nếu thời gian làm bài đã hết (số 0) thì không cho làm nữa. Đồng thời hiện thông báo "Đã hết giờ làm bài" và kết quả mà khách hàng đã làm được

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/t...acnghiem_5.png

Yêu cầu thêm:

- Phải click nút Bắt Đầu Làm Bài thì mới chọn được các câu hỏi.

- Sau khi hiện kết quả thì reset tất cả về như ban đầu, ví dụ: Số câu đúng:0, thời gian: 50...

- Sau khi đã trả lời rồi thì không được chọn lại câu đó.

- Thông báo kết quả hiện các câu đúng và các câu sai.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 20:10

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger