Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Bài tập kiểm tra - Lớp lập trình iOS - Lớp 12/04/2013 (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=522907)

o0o_khoaphp_o0o 13-04-2013 09:54

Bài tập kiểm tra - Lớp lập trình iOS - Lớp 12/04/2013
 
Yêu cầu:
1 - Tạo folder ở desktop theo cấu trúc sau: hoten_sodt. Ví dụ: nguyenvanteo_0966908907
2 - Thời gian làm bài: 120 phút
3 - Được sử dụng tài liệu & internet

Đề bài:

Bài 1: Button, Textfield, gọi action

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/baiKiemTra1.png

- ViewDidLoad: Default giá trị trong label ban đầu là 100
- Click +: Tăng 1 đơn vị
- Click -: Giảm 1 đơn vị

Bài 2: Đổ xí ngầu

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/baiKiemTra2.png

- Add hình 6 mặt xí ngầu vào project
- Click nút Đổ xí ngầu, phát sinh random 1 mẳ xí ngầu bất kì
- Nếu >3 : Thông báo Thắng rồi
- Nếu <=3 : Thông báo Thua rồi

Bài 3: Chia bài

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/nsmutablearray.png

- Add hình 52 lá bài vào project
- Click nút chia bài: Chia random 13 lá bài (Không được trùng lá bài)


Bài 4: Viết ứng dụng đọc truyện online

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/R...entsOfFile.PNG
- Nội dung đọc từ url sau: http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/truyencuoi.txt
- Nút trước, sau dùng để di chuyển truyện. Có hiển thị thứ tự truyện đang xem


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:03

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger