Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Bài tập: Viết ứng dụng tính tổng 2 số trên iPhone (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=379204)

o0o_khoaphp_o0o 07-06-2012 10:18

Bài tập: Viết ứng dụng tính tổng 2 số trên iPhone
 
VIẾT ỨNG DỤNG TÍNH TỔNG 2 SỐ TRÊN IPHONE

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/image003.png

Yêu cầu:
1 – Tạo Application icon và Launch Image cho ứng dụng
2 – Định dạng màu chữ & nền các đối tượng như trên hình
3 – Tính ra tổng 2 số khách hàng đã nhập

BẮT ĐẦU:

Phần 1: Tạo Application Icons và Launch Images

B1: Khởi động xCode, click chọn Create a new Xcode project
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image002.png

B2: Chọn kiểu ứng dụng là Single View Application, click Next
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image004.jpg

B3: Đặt tên project như sau:
Product Name: bai1
Company Identifier: NhatNghe
Class Prefix: nhatnghe
Device Family: iPhone
Bỏ check Use Storyboard, Use Automatic & Include Unit Tests
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image005.png
Click Next.

B4: Chọn folder chứa Project: Desktop/Ho_Ten_Cua_Hoc_Vien
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image006.png
- Click Create

B5: Trong khung Project Navigator, Click chọn bai1. Chọn Summary, cuộn xuống tìm App IconsLaunch Images
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image008.jpg
- Kéo nhatnghe.PNG vào App Icons bai1.PNG vào Launch Images
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image010.jpg

B6: Click chọn file nhatngheViewController.m, Tìm function viewDidLoad(), gõ thêm dòng sleep(5);
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image011.png

Run ứng dụng xem kết quả

Phần 2: Tạo các đối tượng trên form và viết code xử lí

B7: Click chọn file nhatngheViewController.xib. Kéo các đối tượng như sau vào ứng dụng
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image012.png

B8: Khung http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image013.png, click chọnhttp://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image014.png
- File nhatngheViewController.h, bổ sung cặp ngoặc nhọn như sau:
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image015.png


B9: Click chuột vào ô textfile 1, đè phím Ctrl, kéo chuột thả vào bên trong cặp {} của file nhatngheViewController.h

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image017.jpg

- Chọn Connection: Outlet
Name: txtNumber1
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image018.png

- Làm tương tự cho txtNumber2lblResult
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image020.jpg


B10: Kéo button Tính Tổng, cấu hình như sau:
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image022.jpg

Lưu ý: Vì đây là 1 button, khi click button thì ứng dụng sẽ thực thi 1 function, do đó, kéo button vào ngay sau dấu }
Xem kết quả:
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image024.jpg


Phần 3: Viết code cho hàm tinhTong
- Mở file nhatngheViewController.m, tìm hàm

Code:

- (IBAction)tinhTong:(id)sender {

}

- Viết code sau:
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/l...s/image025.png

Chú thích:

- txtNumber1.text: Lấy chuỗi khách hàng nhập vào textfield txtNumber1

- floatValue: Để tính tổng, hàm này ép chuỗi khách hàng nhập về dạng float

- stringWithFormat: Hàm này tạo ra chuỗi kết quả để xuất vào label lblKetQua

Run ứng dụng để xem kết quả

mrvdkpro 19-06-2012 18:52

Bài viết rất dễ hiểu thanks a trai :)

tiepthiaz02 28-11-2013 15:09

Hay đó. Thanks. Up cho bài được mọi người biết đến...................................................... ............................................................ ....................


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:34

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger