Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   Active Directory (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=11)
-   -   domain tree in the existing forest (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=15911)

PLan 29-01-2008 15:37

domain tree in the existing forest
 
Thầy Huệ và các bạn cho mình hỏi khi cài domain tree in the existing forest thì dns mình đặt thế nào???
Mình đặt IP dns trỏ về domain tree đầu tiên nhưng khi cài nó báo lỗi DNS
Mình cài config dns trước trên domain này luôn nhưng vẫn lỗi DNS

Mong thầy và các bạn hướng dẫn giúp và làm thế nào TEST để biết mình íntall thành công

Thanks a lot

PLan 29-01-2008 15:49

Money cho mình hỏi DNS là IP của máy DC đầu tiên hay DC forest sau này???
Theo như bạn nói là DNS đặt là DC forest sau nay ah???như vậy làm sao chúng có mối liên hệ với nhau???? sao replicate dc AD?????

Khi mình học nhớ là trỏ DNS về DC đầu tiên mà.............
Bạn có chắc như vậy ko????
Mong thầy và các bạn chỉ giúp

PLan 30-01-2008 08:27

Thầy H ơi giúp e với..........

PLan 31-01-2008 07:20

Chán quá !!!!!
Chắc chưa có ai làm mô hình lớn như thế này
hichic

lethangsg 15-02-2008 08:29

Cái này bạn xem trong 70-294 Training Kit Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 nhé
Mình trích ra một đoạn về domain tree
When creating additional trees, you use the Active Directory Installation Wizard.
To create an additional tree, complete the following steps:
1. Restart your computer and log on as Administrator.
2. Click Start and then click Run. In the Run dialog box, type dcpromo in the Run box and click OK.
3. On the Welcome To The Active Directory Installation Wizard page, click Next.
4. On the Operating System Compatibility page, click Next.
5. On the Domain Controller Type page, shown previously in Figure 4-1, select Domain Controller For A New Domain, and then click Next.
6. On the Create New Domain page, shown previously in Figure 4-2, select Domain Tree In An Existing Forest, and then click Next.
7. On the Network Credentials page, shown previously in Figure 4-3, type the user name, password, and domain of the user account that has permission to create the new domain in the User Name, Password, and Domain boxes, respectively. Click Next.
8. On the New Domain Tree page, shown previously in Figure 4-7, type the complete
DNS name of the new tree root domain in the Full DNS Name For New Domain box, and then click Next.
9. Proceed through the following Active Directory Installation Wizard pages in the same way you did in the “Installing Active Directory Using the Active Directory Installation Wizard” section of Chapter 2:
❑ NetBIOS Domain Name
❑ Database And Log Folders
❑ Shared System Volume
❑ DNS Registration Diagnostics
❑ Permissions
❑ Directory Services Restore Mode Administrator Password
10. On the Summary page, shown in Figure 4-8, the options that you selected are listed. Note that the new domain tree is indicated. Review the contents of the Summary
page, and then click Next. The Configuring Active Directory progress indicator
appears as the Active Directory service is installed on the server. This process takes several minutes


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 21:50

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger