Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập trình iPhone - Thiết kế GAME SÔN GÔ KU - Truyền biến giữa các view (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=399728)

o0o_khoaphp_o0o 26-06-2012 11:52

Lập trình iPhone - Thiết kế GAME SÔN GÔ KU - Truyền biến giữa các view
 
Mô tả ứng dụng: Viết chương trình gồm 2 view, cho khách hàng chọn thông tin nhân vật, truyền sang view xử lí và hiển thị thông tin đó.

Bài lab sau hướng dẫn bạn:

1 - Cách tạo ứng dụng có nhiều màn hình (nhiều View)
2 - Cách chuyển màn hình ứng dụng từ view này sang view khác
3 - Cách truyền dữ liệu giữa các View

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image001.pnghttp://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image003.png

B1: Tạo project tên GamePassData dạng Single View.
Có thể download background tại đây

B2: Mở trang NhatNgheViewController.xib, kéo các đối tượng sau vào view
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image005.png

B3: Ánh xạ NhatNgheViewController.xib vào NhatNgheViewController.h
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image007.png

B4: Click phải GamePassData, chọn New File
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image009.png

- Chọn Object-C Class
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image011.png

- Class: XuLyViewController
Subclass of: UIViewController
Check vào ô With XIB for user interface
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image013.png


B5: Mở XuLyViewController.xib, kéo các đối tượng sau vào view
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image015.png

B6: Ánh xạ XuLyViewController.xib vào XuLyViewController.h
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image017.png

B7: Mở XuLyViewController.h, tạo các property sau:
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image019.png

B8: Mở XuLyViewController.m, tạo synthesize các property sau
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image021.png

B9: Mở XuLyViewController.m, viết code cho hàm ViewDidLoad
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image023.png

B10: Mở NhatNgheViewController.m, đầu trang, import file XuLyViewController.h
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image025.png

B11: Mở NhatNgheViewController.m, viết code cho hàm ViewDidLoad: gán giá trị cho các slider.
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image027.png

B12: Mở NhatNgheViewController.m, viết code cho hàm taoNhanVat
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/songoku/image029.png

Build ứng dụng và xem kết quả


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 21:26

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger