Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Bài tập lập trình iphone - buổi 15 (07-07-2012) (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=412728)

o0o_khoaphp_o0o 07-07-2012 14:13

Bài tập lập trình iphone - buổi 15 (07-07-2012)
 
BÀI TẬP LẬP TRÌNH IPHONE - BUỔI 15

Bài 1: Thiết kế ứng dụng gồm 1 Picker và 1 label.

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...__nhatnghe.png

Yêu cầu: Viết code hiện dữ liệu khách hàng chọn trong Picker vào Label.

Bài 2: Thiết kế ứng dụng gồm 1 Picker2 label

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...ckerView_2.png

Yêu cầu:
- Picker gồm 2 component: Danh sách môn học, và danh sách buổi
- Viết code hiện dữ liệu khách hàng chọn trong Picker vào 2 Label tương ứng

Bài 3: Thiết kế ứng dụng gồm 2 view (dùng StoryBoard)

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...uipicker_1.pnghttp://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...uipicker_2.png

Yêu cầu:
View 1: Hiện danh sách các trang web
View 2: Hiện nội dung trang web khách hàng đã chọn trong 1 UIWebView.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 16:37

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger