Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập Trình IOS - Lab Game đổ xúc xắc (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=513663)

phamvgiang_it 18-01-2013 14:21

Lập Trình IOS - Lab Game đổ xúc xắc
 


File > New > Project > nhatnghe_XucXac
Add thêm thư viện hình xucxac vào
download tại :
Chọn file nhatngheViewController.xib
Kéo hình layout4s.png từ cột bên phải qua và canh chỉnh lại cho giống hình dưới :

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/1.png

Kéo các Control (Label , Button , Switch , imageView) từ cột bên phải qua và canh chỉnh lại cho giống hình dưới :

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/2.png

Mở file nhatngheViewController.xib ở chế độ Editer them vào dấu "{ }" sau UIViewController

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/4.png

Đặt tên cho đối tượng giống như hình :

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/3.png


Sauk hi đặt tên xong ở file nhatngheViewController.h ta được như sau :
http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/5.png

Khởi tạo 1 giá trị mảng NSMutableArray với tên arrXucXac :

Khởi tạo 1 giá trị mảng NSTimer với tên timer :

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/6.png


Mở file nhatngheViewController.m trên viewDidLoad sửa lại :

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/7.png

Tiếp tục kéo xuống dưới tại –(IBAction)dõiNgau thêm vào :

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/8.png


Tiếp tục kéo xuống dưới tramg trước @end thêm vào –(void)DoiXiNgau

http://tk9web.com/nhatnghe/XucXac/9.png

Sau khi làm xong bạn chạy thử để xem kết quả ^_^.

tranthanhchinh 03-04-2014 22:32

lập trình trên hệ điều hành ios và enjoy thì cái nào sẽ dễ hơn


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 00:56

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger