Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập Trình IOS - Lab Game đua thú (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=513361)

phamvgiang_it 17-01-2013 12:43

Lập Trình IOS - Lab Game đua thú
 
Lập Trình IOS - Lab Game đua thú

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/iPhone.png

File > New > Project > nhatnghe
Sau khi tạo project xong Add thêm thư viện hình animal vào

download animal.rar

Chọn file nhatngheViewController.xib

Kéo hình layout4s.png từ cột bên phải qua và canh chỉnh lại cho giống hình dưới :


http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/01.png

Kéo Control (Segmented Control) từ cột bên phải qua và canh chỉnh lại cho giống hình dưới :

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/02.png

Kéo 4 Control (Slider) từ cột bên phải qua và canh chỉnh lại cho giống hình dưới :

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/03.png

Kéo Control (Label) từ cột bên phải qua và canh chỉnh lại cho giống hình dưới :

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/04.png

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/05.png

Mở file nhatngheViewController.h them vào dấu "{ }" sau UIViewController

Đặt tên cho đối tượng :

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/06.png

Connection :Action
Nam : go_Animal


http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/07.png

Tiếp tục đặt tên cho Segment;
http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/08.png
Connection :Outlet
Nam : mySeg


http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/09.png


Tiếp tục với đối tượng 4 đối tượng slider : với Connection :Outlet
Nam : slider_Heo
Name : slider_Ong
Name : slider_Gau
Name : slider_CCut


http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/10.png

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/11.png

Ta cũng làm như vậy với 2 đối tượng Label (win và người thắng):

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/12.png

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/13.png

Sau khi đặt tên cho Label xong , khởi tạo giá trị thêm timer như hình :

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/14.png

Mở file nhatngheViewController.m trên viewDidLoad sửa lại :

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/15.png

Tiếp tục kéo xuống dưới tại –(IBAction)go_Animal thêm vào :

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/16.png

Tiếp tục kéo xuống dưới tramg trước @end thêm vào –(void)Running

http://tk9web.com/nhatnghe/go_Animal/17.png

Sau khi làm xong bạn chạy thử để xem kết quả ^_^.

thamtutamlong1 06-11-2013 15:43

cảm ơn bạn mình làm cũng được rồi :JFBQ00179070323A:
_________________
tham tu an giang | tham tu bac ninh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 00:10

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger