Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập trình iPhone: Lấy ngày tháng năm hiện hành (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=415809)

o0o_khoaphp_o0o 10-07-2012 18:39

Lập trình iPhone: Lấy ngày tháng năm hiện hành
 
NSDateFormatter, NSDate

Code lấy ngày, tháng năm hiện hành.

PHP Code:

    NSDateFormatter *df = [[NSDateFormatter allocinit];
    
    [
df setDateFormat:@"dd"];
    
NSString *myDayString = [NSString stringWithFormat:@"%@",
                   [
df stringFromDate:[NSDate date]]];
    
    [
df setDateFormat:@"MMM"];
    
NSString *myMonthString = [NSString stringWithFormat:@"%@",
                     [
df stringFromDate:[NSDate date]]];
    
    [
df setDateFormat:@"yyyy"];
    
NSString *myYearString = [NSString stringWithFormat:@"%@",
                    [
df stringFromDate:[NSDate date]]];
    
    
NSLog(@"Day: %@"myDayString);
    
NSLog(@"Month: %@"myMonthString);
    
NSLog(@"Year: %@"myYearString);
    
    [
df release]; 

Kết quả

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/nscalendar.png


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:43

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger