Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Ý tưởng sắp xếp bài (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=397649)

daklakit2010 24-06-2012 14:38

Ý tưởng sắp xếp bài
 
Vì để sắp xếp mãng không có j khác là các giá trị nó phải tuân theo 1 quy luật:
Vì bài có 52 lá không có con nào bằng nhau vì vậy khi đặt tên cho các lá bài ta phải tuân theo quy luật sau.
Bích: a1 -> a13
Chuồn: b1->b13
Rô: c1->c13
Cơ: d1->d13

để có thể sắp xếp các lá bài tăng dần hay giảm dần ta làm như sau
mỗi lần random 1 lá bài ta add nó vào 1 mãng tên là labainew
sau khi random đc 13 lá thì mãng labainew cũng có 13 phần tử

sau đó chỉ cần dùng hàm sắp xếp mãng labainew theo chiều tăng dần hay giảm dần là được rồi.
Hàm sắp xếp mãng
Trích:

//the "key" is the *name* of the @property as a string. So you can also sort by @"label" if you'd like
NSSortDescriptor * sortByScore = [NSSortDescriptor sortDescriptorWithKey:@"score" ascending:YES];
[scores sortUsingDescriptors:[NSArray arrayWithObject:sortByScore]];

iThanh 26-06-2012 14:23

Chỉ là xếp từ lớn đến nhỏ, nếu thế chỉ là 1 phần của bài tiến lên thôi anh ơi!
Còn các bài khác thì có nhiều cách sắp xếp khác!

daklakit2010 26-06-2012 16:16

Trích:

Nguyên văn bởi iThanh (Post 1287616)
Chỉ là xếp từ lớn đến nhỏ, nếu thế chỉ là 1 phần của bài tiến lên thôi anh ơi!
Còn các bài khác thì có nhiều cách sắp xếp khác!

Đúng rồi tùi theo từng trường hợp sẽ có cách sắp xếp khác. :JFBQ00125061225b:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:51

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger