Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Bài tập lập trình ứng dụng iphone - buổi 8 (19-06-2012) (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=392267)

o0o_khoaphp_o0o 19-06-2012 15:43

Bài tập lập trình ứng dụng iphone - buổi 8 (19-06-2012)
 
BÀI TẬP LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG IPHONE BUỔI 8

Bài 1: Thiết kế ứng dụng sau:

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/t...acnghiem_2.png

Yêu cầu:

- Ứng dụng bao gồm 1 button và 1 label.
- Click button thì hiện bảng thông báo như hình và cho khách hàng chọn.
- Khách chọn option nào thì trong label hiển thị option đó.

Ví dụ: Khách chọn Spider Man thị label hiển thị: Bạn vừa chọn Spider Man

Bài 2: Thiết kế ứng dụng đăng nhập

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...w/image003.png

Yêu cầu:

- Ứng dụng bao gồm 1 button và 1 label.
- Click button thì hiện bảng đăng nhập như hình
- Nếu khách login đúng (teo, 123) thì label hiển thị câu: Đăng nhập thành công
Ngược lại là Đăng nhập thất bại


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:44

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger