Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Game đua thú - Phạm Quang Anh Kiệt (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=390050)

nickykiet83 17-06-2012 18:43

Game đua thú - Phạm Quang Anh Kiệt
 
Quy định trò chơi:

- Khi bắt đầu trò chơi, user được tặng 100 điểm.
- User đặt cược vào 1 con thú nào đó rồi click nút RUN.
- 4 con thú sẽ chạy với tốc độ random bất kì, lúc nhanh lúc chậm.
- Nếu có bất kỳ con nào về đến đích trước thì con đó sẽ là con thắng cuộc, các con còn lại ngưng chạy.
- Nếu con về đích trước nhất trùng với con mà người chơi đã chọn, thì cộng cho user 20 điểm đồng thời hiển thị ra màn hình "WIN+20!. Ngược lại, trừ user 20 điểm và hiển thị "LOSE -20!".
- Sau khi đua xong người chơi nhấn CONTINUE để chơi tiếp.
- Nếu số điểm <= 0, người chơi không được chơi tiếp!

https://lh6.googleusercontent.com/-1...12/duathu1.png

https://lh3.googleusercontent.com/-X...12/duathu2.png


Tạo giao diện và ánh xạ các layout + action như sau:
https://lh5.googleusercontent.com/-h...00/duathu3.png

Viết code hàm Run (xử lý sự kiện button Run được touch)
https://lh6.googleusercontent.com/-5...00/duathu4.png

Hàm xử lý quá trình chạy đua của các con thú:
https://lh4.googleusercontent.com/-A...00/duathu5.png

Chú ý:

PHP Code:

        int random1 arc4random()%70+1;
        
int random2 arc4random()%70+1;
        
int random3 arc4random()%70+1;
        
int random4 arc4random()%70+1;
        
        
//random thêm 1 lần nữa để không biết con nào sẽ chạy về đích trước
        
int chay1 arc4random()%35+1;
        
int chay2 arc4random()%35+1;
        
int chay3 arc4random()%35+1;
        
int chay4 arc4random()%35+1;
        
        
sliderHeo.value +=random1/chay1;
        
sliderChimCC.value +=random2/chay2;
        
sliderOng.value += random3/chay3;
        
sliderTwittie.value +=random4/chay4

Hàm tính điểm và xuất kết quả
https://lh4.googleusercontent.com/-L...00/duathu8.png


Hàm xử lý button Continue
https://lh6.googleusercontent.com/-f...00/duathu7.png


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger