Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > Hỏi/Ðáp
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Cảm xúc
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Monkey
What to Type Resulting Graphic Meaning
:JFBQ001660702027A: JFBQ001660702027A JFBQ001660702027A
:yociexp45: Yociexp45 Yociexp45
:JFBQ00156070205A: JFBQ00156070205A JFBQ00156070205A
:JFBQ00215070523A: JFBQ00215070523A JFBQ00215070523A
:JFBQ00125061225b: JFBQ00125061225b JFBQ00125061225b
:JFBQ00180070327A: JFBQ00180070327A JFBQ00180070327A
:JFBQ00165070226A: JFBQ00165070226A JFBQ00165070226A
:yociexp44: Yociexp44 Yociexp44
:JFBQ00156070202A: JFBQ00156070202A JFBQ00156070202A
:JFBQ00214070517A: JFBQ00214070517A JFBQ00214070517A
:JFBQ00179070323A: JFBQ00179070323A JFBQ00179070323A
:JFBQ00164070214A: JFBQ00164070214A JFBQ00164070214A
:yociexp43: Yociexp43 Yociexp43
:JFBQ00155070130A: JFBQ00155070130A JFBQ00155070130A
:JFBQ00213070516A: JFBQ00213070516A JFBQ00213070516A
:JFBQ00178070322A: JFBQ00178070322A JFBQ00178070322A
:JFBQ00163070213B: JFBQ00163070213B JFBQ00163070213B
:yociexp42: Yociexp42 Yociexp42
:JFBQ00154070129B: JFBQ00154070129B JFBQ00154070129B
:JFBQ00212070515B: JFBQ00212070515B JFBQ00212070515B
:JFBQ00174070313A: JFBQ00174070313A JFBQ00174070313A
:JFBQ001620702013A: JFBQ001620702013A JFBQ001620702013A
:yociexp41: Yociexp41 Yociexp41
:JFBQ00153070129A: JFBQ00153070129A JFBQ00153070129A
:JFBQ00186070405A: JFBQ00186070405A JFBQ00186070405A
:JFBQ00173070312A: JFBQ00173070312A JFBQ00173070312A
:JFBQ001610702012A: JFBQ001610702012A JFBQ001610702012A
:JFBQ00222070605A: JFBQ00222070605A JFBQ00222070605A
:JFBQ00153070115B: JFBQ00153070115B JFBQ00153070115B
:JFBQ00185070404A: JFBQ00185070404A JFBQ00185070404A
:JFBQ00172070308A: JFBQ00172070308A JFBQ00172070308A
:JFBQ00160070208A: JFBQ00160070208A JFBQ00160070208A
:JFBQ00221070601A: JFBQ00221070601A JFBQ00221070601A
:JFBQ00152070126A: JFBQ00152070126A JFBQ00152070126A
:JFBQ00184070402A: JFBQ00184070402A JFBQ00184070402A
:JFBQ00171070307A: JFBQ00171070307A JFBQ00171070307A
:yociexp49: Yociexp49 Yociexp49
:JFBQ00159070207B: JFBQ00159070207B JFBQ00159070207B
:JFBQ00220070528A: JFBQ00220070528A JFBQ00220070528A
:JFBQ00137070104B: JFBQ00137070104B JFBQ00137070104B
:JFBQ00183070330A: JFBQ00183070330A JFBQ00183070330A
:JFBQ00170070306B: JFBQ00170070306B JFBQ00170070306B
:yociexp48: Yociexp48 Yociexp48
:JFBQ00158070207A: JFBQ00158070207A JFBQ00158070207A
:JFBQ00219070525B: JFBQ00219070525B JFBQ00219070525B
:JFBQ00135070103B: JFBQ00135070103B JFBQ00135070103B
:JFBQ00182070329A: JFBQ00182070329A JFBQ00182070329A
:JFBQ00169070306A: JFBQ00169070306A JFBQ00169070306A
:yociexp47: Yociexp47 Yociexp47
:JFBQ00157070206A: JFBQ00157070206A JFBQ00157070206A
:JFBQ00218070525A: JFBQ00218070525A JFBQ00218070525A
:JFBQ00134070103A: JFBQ00134070103A JFBQ00134070103A
:JFBQ00181070411A: JFBQ00181070411A JFBQ00181070411A
:JFBQ00168070301A: JFBQ00168070301A JFBQ00168070301A
:yociexp46: Yociexp46 Yociexp46
:JFBQ00157070202B: JFBQ00157070202B JFBQ00157070202B
:JFBQ00217070524A: JFBQ00217070524A JFBQ00217070524A
:JFBQ00129061227D: JFBQ00129061227D JFBQ00129061227D
:JFBQ00181070328A: JFBQ00181070328A JFBQ00181070328A
Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:mad: Mad Mad
:laugh: Laugh Laugh
:nea: Nea Nea
:07: 07 07
:06: 06 06
:happy: Happy Happy
:realmad: Realmad Realmad
:05: 05 05
:wacko: Wacko Wacko
:beer: Beer Beer
:so_happy: I M So Happy I M So Happy
:gun: Gun Bandana Gun Bandana
:unsure: Unsure Unsure
:eek: Ohmy Ohmy
:dry: Dry Dry
:drinks: Drinks Drinks
:D Biggrin Biggrin
:blink: Blink Blink
:diablo: Diablo Diablo
:( Sad Sad
:dance: Dance Dance
:shok: Shok Shok
:) Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:-p Tongue Tongue
:cool: Cool Cool
:mellow: Mellow Mellow
:ROFL: ROFL ROFL
:yahoo!: Yahoo! Yahoo!
:wub: Wub Wub
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:huh: Huh Huh
:mega_chok: Mega Chok Mega Chok
:shifty: Shifty Shifty
;) Wink Wink
:aggressive: Aggressive Aggressive
:lol: Lol Lol
:excl: Excl Excl
:04: 04 04
:glare: Glare Glare
:02: 02 02
:tongue: Tongue Tongue
:bad: Bad Bad
:blush: Blush Blush
:dirol: Dirol Dirol
:chinese: Chinese Chinese
:01: 01 01
:smile: Smile Smile
:book: Book Book
:sleep: Sleep Sleep
:angry: Angry Angry
:belay: Belay Belay
:confused: Confused Confused
:ph34r: Ph34r Ph34r
:boredom: Boredom Boredom
:_laugh: Laugh Laugh
:ohmy: Ohmy Ohmy
:sad: Sad Sad
:biggrin: Biggrin Biggrin
Standard
What to Type Resulting Graphic Meaning
:mamba: Mamba Mamba
:vava: Vava Vava
:boff: Boff Boff
:sorry: Sorry Sorry
:acute: Acute Acute
:fool: Fool Fool
:pinch: Pinch Pinch
:dead: Dead Dead
:lock: Lock Lock
:upset: Upset Upset
:boat: Boat Boat
:sleeping: Sleeping Sleeping
:focus: Focus Focus
:pilot: Pilot Pilot
:yu: Yu Yu
:cry: Cry Cry
:lazy: Lazy Lazy
:unknw: Unknw Unknw
:blum: Blum Blum
:shutup: Shutup Shutup
:flowers: Flowers Flowers
:pardon: Pardon Pardon
:yess: Yess Yess
:coolio: Coolio Coolio
:tease: Tease Tease
:blow: Blow Blow
:ice_cream: Icecream Icecream
:showoff: Showoff Showoff
:eyebrow: Eyebrow Eyebrow
:ok: Ok Ok
:yes: Yes Yes
:console: Console Console
:sweatdrop: Sweatdrop Sweatdrop
:birthday: Birthday Birthday
:hysterical: Hysterical Hysterical
:shaun: Shaun Shaun
:ermm: Ermm Ermm
:offtopic: Offtopic Offtopic
:worshippy: Worshippy Worshippy
:cold: Cold Cold
:swear: Swear Swear
:biker: Biker Biker
:hi: Hi Hi
:secret: Secret Secret
:eek(1): Eek(1) Eek(1)
:newrussian: Newrussian Newrussian
:wink: Wink Wink
:clown: Clown Clown
:surrender: Surrender Surrender
:bicycle: Bicycle Bicycle
:help: Help Help
:search: Search Search
:eat: Eat Eat
:music: Music Music
:whoo: Whoo Whoo
:clapping: Clapping Clapping
:stupid: Stupid Stupid
:beee: Beee Beee
:heh: Heh Heh
:scare: Scare Scare
:e: E E
:megashok: Megashok Megashok
:whistle: Whistle Whistle
:cheers2: Cheers2 Cheers2
:stretcher: Stretcher Stretcher
:beach: Beach Beach
:gossip: Gossip Gossip
:rtfm: Rtfm Rtfm
:drool: Drool Drool
:maninlove: Maninlove Maninlove
:welcome: Welcome Welcome
:cheekkiss: Cheekkiss Cheekkiss
:stinker: Stinker Stinker
:argue: Argue Argue
:good: Good Good
:prop: Prop Prop
:dots: Dots Dots
:man: Man Man
:victory: Victory Victory
:boxing: Boxing Boxing
:spiteful: Spiteful Spiteful
:airkiss: Airkiss Airkiss
:friends: Friends Friends
:poke: Poke Poke
:dj: Dj Dj


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:46
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger